”Politikerna tar inte sitt ansvar gällande hållbart byggande”

Undersökning Sweden Green Building Council (SGBC) har nu släppt sin årliga Novus-studie över svenskarnas kunskap och attityder om hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Majoriteten (59 procent) svarar att de är besvikna över politikernas bristande engagemang.

”Politikerna tar inte sitt ansvar gällande hållbart byggande”
Lotta Werner Flyborg, vd SGBC. Foto: SGBC

Det råder en tydlig oro och besvikelse bland svenskarna över politikernas bristande engagemang inom hållbart byggande, enligt den senaste Novus-studien från SGBC.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

En betydande majoritet (59 procent) anser att politikerna inte tar tillräckligt ansvar för att driva sektorns omställning. Dessutom är 52 procent oroliga för att hållbarhetsarbetet kan avstanna på grund av det nuvarande säkerhetsläget.

Enligt rapporten ”Kunskap och attityder kring bygg- och fastighetsbranschen” framgår det att 82 procent av svenskarna betraktar sig själva som miljömedvetna. Resultaten klargör också att de stigande elpriserna har en tydlig inverkan, då nästan tre av fyra svenskar (73 procent) uttrycker oro över energikostnaderna.

Koldioxidutsläpp rankas som det främsta hållbarhetsområdet enligt svenskarna. Trots det anser fyra av tio (44 procent) att det finns bristande stöd för privatpersoner och bostadsrättsföreningar att vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan från bostäder.

– Årets Novus-undersökning visar svart på vitt en ökad oro bland svenskarna över att vår osäkra omvärld saktar ner omställningen. Det är extremt viktigt att både vi i branschen och våra politiker prioriterar hållbarhetsfrågan även i utmanande tider som nu,” säger Alexandra Kriss, kommunikationschef och medlem i SGBC, i en kommentar.

Växande oro över att klimatfrågor inte prioriteras

En majoritet av nästan sex av tio personer (57 %) uttrycker oro över att svenska politiker inte har tillräcklig kontroll över hållbarhetsfrågor. Dessutom ökar oron för att hållbarhetsarbetet kan avstanna på grund av det nuvarande säkerhetsläget i Europa, med 52 procent som uttrycker denna oro – en ökning med 10 procentenheter jämfört med föregående år.

– Den senaste IPCC-rapporten visar att det är skarpt läge för klimatomställningen just nu. Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av Sveriges negativa utsläpp. Samtidigt ser varken vi som organisation, eller majoriteten av svenska folket enligt vår Novus-undersökning, att hållbarhet inom sektorn får det fokus det förtjänar. Här behövs bättre förutsättningar och incitament från landets beslutsfattare om vi ska kunna närma oss våra gemensamma hållbarhetsmål, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Antal genomförda intervjuer är 1040 i målgruppen ”svenska allmänheten” 18-84 år. Fältperiod april 2023. För mer information och fullständig rapport se bifogat underlag från Novus. Anser du att politikerna har tagit/tar sitt ansvar gällande frågan om hållbart byggande?

Hämtar fler artiklar
Till startsidan