RO-Gruppen rekryterar klimatexpert

KARRIÄR RO-gruppen har som mål att bli Sveriges mest koldioxideffektiva byggföretag. Därför förstärker de nu sin kompetens inom miljö- och hållbarhetsfrågor genom en nyrekrytering.

RO-Gruppen rekryterar klimatexpert
Foto: Pressbild.

RO-Gruppen har nyligen instiftat en ny roll som verksamhetsutvecklare inom klimat och miljö och har valt att anställa Lindha Feldin för uppdraget.

Lindha Feldin har under de senaste åren arbetat med att stödja bygg- och fastighetsbranschen i deras stora omställning mot ett mer klimatsmart förhållningssätt. Hon har senast varit strateg inom cirkulär ekonomi på näringslivsavdelningen i Region Halland, där hon sedan 2023 har varit drivande i att etablera Bruka Halland – en satsning på återbruk och cirkulär affärsutveckling inom bygg och fastigheter.

Att få vara en del i RO-Gruppens framtida utveckling, expansion och högt ställda målsättning kring klimatarbetet känns fantastiskt roligt och inspirerande. Hållbarhetsarbetet är viktigt för en fortsatt stark tillväxt och jag ser fram emot att tillsammans med hela organisationen bidra till omställningen för att RO-Gruppen ska kunna följa sin ambition om att bli Sveriges mest CO2-effektiva byggföretag säger Lindha Feldin, i en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan