Så kan fastighetsbolag minska sin klimatpåverkan

DIGITALISERING Fastighetsbolag som investerar i digitalisering redovisar minskad energiförbrukning och lägre driftkostnader. Samtidigt har miljö- och hållbarhetsmotiven blivit en allt starkare drivkraft.
– Att komma i gång kan vara knepigt, men det finns steg att ta för att göra det lättare, säger Jenny Larsson, VD på Schneider Electric i Sverige.

Så kan fastighetsbolag minska sin klimatpåverkan
Jenny Larsson, VD på Schneider Electric i Sverige.

Uppkopplade fastigheter ger tydliga resultat, särskilt genom minskad energiförbrukning, lägre driftkostnader och förbättrad säkerhet. Det visar en ny rapport som undersökt 125 svenska fastighetsbolag och deras satsningar inom smarta fastigheter, digitalisering och energieffektivisering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Rapporten har tagits fram av elektronikkoncernen Schneider Electric och utgör deras fjärde rapport i serien. Den första publicerades år 2017 och sedan dess har rapporter släppts vartannat år.

– Jag tycker att det är väldigt intressant att se utvecklingen och få inblick i hur fastighetsbolagen tänker kring digitalisering, säger Jenny Larsson, VD på Schneider Electric i Sverige, till Hållbart Samhällsbyggande.

Enligt Jenny Larsson har över hälften av fastighetsbolagen investerat i digitalisering- och driftstjänster under de senaste tre åren, vilket utgör en märkbar minskning jämfört med den föregående rapporten 2021.

– Det finns flera möjliga orsaker till att investeringarna är lägre än föregående år. Dels kan det bero på det mer utmanande konjunkturläget, dels att flera fastighetsägare redan har investerat i befintlig infrastruktur under tidigare år, säger hon.

I trendrapporten framgår det att ekonomiska incitament utgör den primära drivkraften bakom företagens val att investera i IoT och uppkopplade fastigheter, enligt nästan åtta av tio företag i undersökningen. Samtidigt har miljö- och hållbarhetsmotiv snabbt ökat i betydelse.

– Andelen som identifierar miljö- och hållbarhetsskäl som en av de främsta drivkrafterna för att investera i energieffektivisering har ökat till 69 procent i årets rapport, jämfört med 50 procent år 2021. Det är inte känt av alla, men faktumet är att byggnader står för mer än en tredjedel av växthusgasutsläppen i EU och bidrar till 40 procent av den totala energianvändningen i Unionen. Det är därför väldigt viktigt att ta itu med denna fråga, säger Jenny Larsson.

Vidare förklarar hon att EU också prioriterar byggnaders energiprestanda som en central fråga. Inom ramen för EU-kommissionens klimatpaket Fit for 55 pågår förhandlingar om olika direktiv och lagförslag för att främja investeringar i teknik som minskar energiförbrukningen i byggnader.

– Jag tror att EU spelar en central roll för fastighetsbolagen. Det är nödvändigt att hålla sig informerad om de krav som kommer att ställas på deras fastigheter, inte bara idag utan även på längre sikt, säger hon.

Tips – det här är viktigt att tänka på

Av de företag som inte har investerat i energieffektiva lösningar har hälften uppgett att de antingen inte ser någon ekonomisk vinning eller inte vet var de ska börja. Jenny Larsson ger därför sina bästa råd för att komma i gång med energieffektivisering och snabbt se resultat av sina investeringar.

– Att komma i gång kan vara knepigt, men det finns steg att ta för att göra det lättare. Först, börja med att mäta och övervaka energiförbrukningen för att se var förbättringar behövs. Installera energimätare och samla in data över tid för att identifiera områden att fokusera på.

Sedan, genom att investera i styrningsmekanismer och sensorer, kan du optimera förbrukningen och skapa ett mer behagligt inomhusklimat.

När du har grundläggande mätningar och styrning på plats, kan du utveckla med AI och avancerade digitala verktyg för att ytterligare optimera och anpassa energiförbrukningen baserat på väderförhållanden och andra faktorer. Detta hjälper dig att hantera effekttoppar och minska påverkan med automatiserade lösningar, avslutar Jenny Larsson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan