Så ser den nationella strategin för vindkraft ut

ENERGI Nu har Energimyndigheten och Naturvårdsverket lämnat över ett förslag för en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad till regeringen. Myndigheterna som har gjort ett antagande om ett totalt nationellt utbyggnadsbehov av vindkraft till 2040-talet på 100 TWh, varav 80 TWh på land föreslår bland annat att mer el produceras där behoven är som störst.

Så ser den nationella strategin för vindkraft ut
Foto: Adobe Stock

I den nya nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad föreslår Energimyndigheten och naturvårdsverket att  utbyggnaden fördelas på ett lämpligt sätt över landet, både utifrån ett elförsörjningsperspektiv och med hänsyn till andra markanvändningsintressen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Myndigheterna har gjort ett antagande om ett totalt nationellt utbyggnadsbehov av vindkraft till 2040-talet på 100 TWh, varav 80 TWh på land.

I strategin finns förslag på en utvecklad planeringsprocess, som bland annat. innehåller en regional fördelning av den förväntade utbyggnaden, där mer el produceras i de regioner där behoven är som störst.

– Strategin handlar om att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem inte bara av klimatskäl utan också för ökad konkurrenskraft, försörjningstrygghet och att möta ett allt ökande behov av el i alla delar av landet utan orimliga kostnader för konsumenterna, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten i en kommentar.

Mer likvärdiga bedömningar över hela landet

Enligt ett pressmeddelande från Energimyndigheten ska det via analysuppdrag till länsstyrelserna  bli tydligt hur kommunerna i sin fysiska planering kan förhålla sig till det nationella målet om 100 procent förnybar elproduktion.

– En utvecklad planeringsprocess kommer också att leda till en ökad förutsebarhet om vilka områden som bedöms ha potential för vindkraft och till mer likvärdiga bedömningar över landet, säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket i pressmeddelandet.

Han fortsätter:

– Utbyggnaden behöver ta hänsyn till värdefull natur, människans livsmiljö och en rad andra samhällsintressen,.

Strategin föreslår också en förändring av bestämmelsen om kommunal tillstyrkan av vindkraft som innebär att kommunens tillstyrkansbeslut ska komma tidigare i processen och att beslutet blir bindande.

Läs mer om strategin här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan