Vad krävs för att öka återbruket av installationer?

Cirkularitet Hur mycket av installationerna återbrukas i dag? Hur ska återbruket ökas? Hur funkar det till exempel med garantier vid återbruk?
Det är frågor som ett nystartat projekt har som mål att ge svar på.

Vad krävs för att öka återbruket av installationer?
Projektet ska ta fram ett antal åtgärder som kan underlätta återbruk.

Det finns flera syften med projektet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?
Johanna Andersson

– För installationsföretagens medlemmar kommer projektet att bidra till att tydliggöra både nuläge och väg framåt mot mer cirkulära materialflöden. För entreprenörer i installationsbranschen kommer det att ge ökad kunskap och förståelse om återbruk samt visa på vad som krävs för att få till en omställning mot mer cirkulära materialflöden, säger Johanna Andersson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ska se över regelverk för återbruk

Potentialen för ökat återbruk är stor. I studien ”Etablering av en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn” uppskattas att marknaden där återbruksrelaterade tjänster skulle kunna uppstå skulle kunna omfatta 14,6 miljarder kronor i Göteborgsregionen under 2021.

Fakta

Projektet

  • Projektnamn: Cirkulära tjänster för att främja återbruksmarknaden i installationsbranschen
  • Finansiärer: Stiftelsen IVL samt ETU, SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Bravida och SGDS Gruppen
  • Budget: 950 000 kronor
  • Samarbetspartner: Installatörsföretagen, Bengt Dahlgren, ETU, SBUF, Bravida, SGDS Gruppen
  • Period: 2021 – 2022
Projektet ska också presentera att antal åtgärder och insatser som kan underlätta återbruk utifrån branschens specifika förutsättningar. Det ska också tydliggöra vilka ändringar i krav och regelverk som behövs för att branschen ska kunna ställa om.

Branschens speciella utmaningar

– Installationsbranschen har särskilda utmaningar då de tekniska installationerna i högre grad än andra delar i en byggnad består av aktiva komponenter där livslängden ofta är kortare och möjligheten att återbruka kan begränsas av flera anledningar. Nyttan av återbruk måste här ställas mot sekundära effekter, till exempel i form av sämre prestanda, energieffektivitet eller att äldre system inte är kompatibla med ny smart teknologi för styrning, säger Johanna Andersson.

Enkät och intervjuer

I det närmaste nu ska de skicka ut en enkät till företagare i branschen och sedan följa upp den med intervjuer.

Projektet kommer att pågå under året och preliminärt ska resultatet redovisas i november.


 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan