Projektet där inget byggmaterial ska gå till spillo

CIRKULARITET Vid kajen i Göteborg nedmonteras just nu en kontorsbyggnad från 80-talet på grund av ett klimatanpassningsprojekt i området. Målet är att inget material ska gå till spillo och Magnus Tengberg på Vasakronan är glatt överraskad över hur mycket som kan återbrukas. Men det behövs fler aktörer som hanterar och uppgraderar gammalt byggmaterial.

Projektet där inget byggmaterial ska gå till spillo
Nedmontering av fasadplattor. Foto: Jennie Krook

Vid kajen i Göteborg, alldeles vid den nya Hisingsbrons fäste, nedmonteras just nu en byggnad från 80-talet vid namn Kromet. På platsen kommer Vasakronan i stället att bygga en ny fastighet på 37 000 kvadratmeter, med stomme av trä. Byggnaden som påbörjas nästa år ska husera både bostäder och kontor.

Anledningen till att Kromet rivs är ett klimatanpassningsprojekt, den omgivande marken och gatorna vid Göta älv behöver höjas på grund av översvämningsrisk.

Magnus Tengberg
Foto: Vasakronan

– Den hade kunnat få stå kvar men hade fått en del vatten på sig. Och bottenvåningen skulle delvis hamna under mark. Vår ambition är alltid att bevara så mycket som möjligt av gamla fastigheter, renovera och bygga om. Men den här gången gick det inte, säger Magnus Tengberg, affärsområdeschef för fastighetsutveckling på Vasakronan.

Inget material ska gå till spillo

I stället bestämdes att Kromet skulle bli Vasakronans största återbruks- och återvinningsprojekt någonsin, med målet att inget byggmaterial ska gå till spillo.

Med hjälp av White arkitekter har fastighetsbolaget kartlagt vad som kan återbrukas respektive återvinnas. Det handlar exempelvis om stomme, fasader, undertak, interiöra partier och material, isolering, gipsskivor och olika typer av installationer.

– Den mesta tiden har gått åt till att inventera och planera, nästan två år. Men jag är överraskad av hur mycket material som kommer att kunna återbrukas, säger Magnus Tengberg.

Exempelvis kommer fasadplåtarna att bli inslag i den nya byggnaden, undertaksplattor görs rena och används i ett annat projekt, pentry och toalettinredningar kommer att återanvändas, likaså mycket på installationssidan, som till exempel kabelstegar och ventilationsrör. De armaturer som är någorlunda nya kommer att byggas om.

På återvinningssidan kommer golvmattor gå till en leverantör som strimlar dem och tillverkar nya. En del stålprodukter kommer kunna användas direkt men vissa förstörda delar går till återvinning och gips och isolering kommer också att återvinnas och bli nya produkter.

 

Den gamla betongstommen som står för en stor del av materialets klimatpåverkan kommer att krossas och återanvändas i den nya grundkonstruktionen.

”Slänger ut grejer och får inte tag på nya”

Målet för Vasakronan är att utveckla nya samarbeten med leverantörer i projektet. Det kan både handla om att förädla material och skapa en marknad för återbrukat material.

Nedmontering pågår.
Foto: Jennie Krook

– Där finns det en del branschsegment som saknas, till exempel de som hanterar eller uppgraderar material. Ska vi bli cirkulära behöver dessa branscher utvecklas. Trasiga reglar, spikar och skruv är material som man kan få in i nya produkter. Och vissa trävaror är det brist på, vi slänger ut grejer och sen får vi inte tag på nya saker, säger Magnus Tengberg.

Han trodde även att mer material, som ska användas i Vasakronans byggprojekt i närheten skulle kunna sorteras på plats.

– Där finns det lärdomar för oss, och transporter som skulle kunna sparas framöver, säger han.

För att vara med och driva på den cirkulära utvecklingen lägger Vasakronan in incitament i sina avtal, där man som aktör kan få ett högre arvode vid återbruk.

På frågan hur ekonomin ser ut för projektet svarar Magnus Tengberg att det ser bra ut än så länge.

– Man måste titta på det som en helhet, då finns det många ekonomiska vinningar för oss att göra. Mindre transport- och deponikostnader och många besparingar för de projekt som tar emot återbrukat material. Totalt sett får vi en fungerande ekonomi i detta, avslutar han.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan