Stadsrevisionen: Därför brister Göteborg i arbetet med skyfallshantering

Klimatanpassning Göteborg är en av de svenska städer som riskerar att drabbas hårdast av klimatförändringarnas effekter. Samtidigt brister staden i arbetet med skyfallshantering, konstaterar stadsrevisionen i en ny rapport.

Stadsrevisionen: Därför brister Göteborg i arbetet med skyfallshantering
Göteborgs stad behöver bli bättre i sitt arbete med skyfallshantering, slår en stadsrevisionen fast. Foto: Adobe Stock.

Det är framför allt Göteborgs stads övergripande styrning och uppföljning av skyfallsarbetet som stadsrevisionen kritiserar. Enligt revisionen behöver staden tydliggöra vad som ska uppnås i skyfallsarbetet och i vilken takt, samt förtydliga vilka nämnder och bolag som ska ansvara för åtgärderna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Samtidigt lyfter rapporten att arbetet med klimatanpassning är utmanande då det i dagsläget saknas tydlig lagstiftning inom området.

Fastighetsägare säger nej till klimatanpassningsåtgärder

Utmaningarna inom klimatanpassning är något som även Hållbart Samhällsbyggande tidigare rapporterat om. Bland annat har Lisa Ekström, klimatstrateg på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, berättat att staden skulle behöva göra stora gemensamma anläggningar för skyfallsanpassning, men att de hindras av fastighetsägare som säger nej.

Hon hade hellre sett att kommunen fick mandat för att gå in på andra fastigheter och göra åtgärder, samt en tydligare samordningsroll.

– För att göra en skyddsvall behöver man godkännande från alla fastighetsägare. Då vissa har ett tidsperspektiv på fem år, är det inte alla som är intresserade av att göra åtgärder mot ett hot som kanske blir reellt om först 50 år, sade hon till Hållbart Samhällsbyggande.

Så hur gör ni för att komma framåt? 

– Vi försöker jobba område för område och uppvakta olika parter. Men det är brådskande och vi önskar att det kunde gå snabbare. När det kommer till klimatförändringen blir hotet större och större och det är svårt att göra anpassningar i efterhand, sade hon till Hållbart Samhällsbyggande.

Men oavsett svårigheterna som Göteborgs stad upplever, eller snarare på grund av svårigheterna, trycker stadsrevisionen på vikten av tydligare styrning.

– Medverkan och samordning mellan flera av stadens nämnder och bolag krävs för att det ska vara möjligt att genomföra åtgärder. Detta gör att styrning, ansvarsfördelning och uppföljning blir extra viktigt, säger Bengt Bivall, ordförande för stadsrevisionen i en kommentar.

Brister i uppföljning

Vidare lyfter stadsrevisionen i sin rapport att det hittills inte skett någon samlad uppföljning av vad Göteborgs Stad har åstadkommit inom skyfallsarbetet. Den enda uppföljning som enligt rapporten når politikerna är den i kretslopp och vattennämndens årsrapporter. Där rapporterar de om händelser under året med utgångspunkt i det ansvar de har tilldelats enligt reglementet.

– Det här ger inte en heltäckande bild av de utmaningar som nämnderna har när det kommer till att genomföra skyfallsåtgärder inom staden och vad det betyder för staden som helhet, säger Bengt Bivall i en kommentar.

För att komma till rätta med bristerna rekommenderar stadsrevisionen att kretslopp och vattennämnden gör de framställningar som behövs för att kommunfullmäktige ska kunna fatta nödvändiga och välgrundade beslut om vilka skyfallsåtgärder som ska genomföras och när.

Vidare rekommenderar revisionen Göteborgs stad att ”vidareutveckla den kommunövergripande styrningen av stadens arbete med skyfallshantering”.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan