Storsatsning på hållbarhet när yrkeshögskolan växer

UTBILDNING Svenska yrkeshögskolan genomgår en omfattande expansion med över 40 000 nya utbildningsplatser fördelade på 477 program, varav 124 inom sektorn för teknik och tillverkning.

Storsatsning på hållbarhet när yrkeshögskolan växer
Foto: Adobe stock.

I juni förra året avslutades den senaste ansökningsperioden för att driva program inom yrkeshögskolan, och i december beslutade riksdagen att öka anslaget med 15 procent över tre år. Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan presenterat de godkända ansökningarna och en översikt över det kommande utbildningsutbudet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Yrkeshögskolan är känd för att erbjuda korta utbildningar som leder till jobb. Den utbyggnad som inleds nu innebär att vi inom några år kommer ha 100 000 studerande på landets yrkeshögskolor, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Magnus Wallerå, i en kommentar.

Vidare säger han att satsningen innebär förbättrade utbildningsmöjligheter för individen, men också att det på sikt blir lättare för företag att rekrytera.

Bland de nya programmen är flera inriktade mot teknik och grön omställning. Det innebär bland annat en ökning av utbildningsplatser inom industriell produktion, energi och utvecklingen av den svenska livsmedelsproduktionen. Dessa inkluderar utbildningar inom underhållsteknik, CNC-teknik, driftteknik, vindkraftteknik samt tillverkning och hantering av livsmedel. Även de etablerade utbildningsinriktningarna elkrafttekniker och processtekniker får ytterligare ökade resurser.

– Nyindustrialiseringen, digitaliseringen och den gröna omställningen har skapat ett förändrat kompetensbehov och därför behöver vi också ett utökat och förändrat utbildningsutbud, säger Magnus Wallerå.

Även utbildningsområdet för samhällsbyggnad och byggteknik utvecklas i takt med ökade krav på hållbarhet, klimatanpassning och investeringar inom infrastruktur. Exempelvis växer utbildningar som fokuserar på VA-projektering och drift- och underhållsteknik inom VVS, med en direkt koppling till vattenförsörjning och energieffektivisering av fastigheter. Dessutom har IT-säkerhet fått ökad prioritet och tilldelats fler utbildningsplatser jämfört med tidigare.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan