Talgoxar i stan är mindre stressade än talgoxar i skogen

BIOLOGISK MÅNGFALD Talgoxar i stadsmiljö har lägre nivåer av stresshormoner jämfört med talgoxar som lever i skogen. Det visar en ny studie.

Talgoxar i stan är mindre stressade än talgoxar i skogen
Den urbana talgoxen har visat sig vara mindre stressad än sin lantliga kusin.

Talgoxen, en fågel som vanligtvis lever i skogsområden, har visat sig vara mycket anpassningsbar till miljöer påverkade av mänsklig aktivitet. Forskare vid Lunds universitet har dessutom nyligen observerat att talgoxar som lever i stadsmiljö har lägre nivåer av stresshormon än sina artfränder som bor i skogen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Talgoxens höga kognitiva förmåga gör den mycket anpassningsbar och de urbana talgoxarna verkar ha anpassat sig så bra till den nya miljön att de inte blir stressade av den höga populationstätheten. En alternativ förklaring är att det var de mest flexibla och smarta individerna som från början lyckades kolonisera urbana miljöer, säger Anders Brodin, biolog vid Lunds universitet, i en kommentar.

Hormon mättes i stjärtfjädrar

I en studie jämförde forskare halterna av stresshormonet kortikosteron hos talgoxar som lever i olika urbana miljöer, såsom parker och villaträdgårdar, med talgoxar i skogsmiljö. För att mäta hormonnivåerna användes stjärtfjädrarna som provmaterial.

– Dessa växer ut under två till tre veckor under slutet av sommaren och början av hösten vilket ger oss ett bra mått på den genomsnittliga hormonnivån under en sammanhängande period, säger Anders Brodin.

Urbaniseringens påverkan

Forskarna betonar vikten av att förstå hur urbanisering påverkar olika djurarter. Talgoxen är särskilt intressant eftersom den är en vanlig syn vid fågelbord och trädgårdar.

– Att ha småfåglar i trädgården är en trivselfaktor för många människor och vår studie tyder på att fågelmatning är mycket viktig för att arter som talgoxen ska kunna leva nära oss, avslutar Anders Brodin.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan