Byggplåtsbranschen tar in experthjälp för ökad cirkularitet

Cirkularitet En ny extern advisory board ska hjälpa den svenska byggplåtsbranschen att skala upp återbruket. ”Vi behöver få extern input”, säger Svensk Byggplåts ordförande Johan Lindström.

Byggplåtsbranschen tar in experthjälp för ökad cirkularitet
Sebastian Holmström, Petra Jenning, Tracy Makaraba och Anton Franker.

Branschorganisationen Svensk Byggplåt inrättar nu ett externt advisory board med experter som ska ge rådgivning så att byggplåtsbranschen kan bli mer hållbar och cirkulär. Dessutom inrättas en intern återbrukskommité som ska bistå i arbetet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Byggplåtsbranschen behöver input från externa experter som har jobbat med frågorna på ett systematiskt sätt. Vi har själva idéer kring hur det ska gå till praktiskt med systematisering och standardisering men vi behöver också kunskap från andra branscher som gjort det här tidigare, säger Johan Lindström, ordförande i Svensk Byggplåt, till Hållbart Samhällsbyggande.

Johan Lindström.

Bred kompetens

Svensk Byggplåts nya advisory board sammlar en bred kompetens. Här finns Anton Franker, återbruksspecialist på Återbruksbyrån, Tracy Makaraba, miljö- och hållbarhetskonsult på WSP, Sebastian Holmström, hållbarhetschef på Inrego samt Petra Jenning, arkitekt och innovationsledare på Fojab.

Målet med satsningen är enligt Svensk Byggplåt att åstadkomma en praktisk förändring och att hitta en fungerande process för hur byggplåt ska kunna återbrukas på mest effektiva sätt. Johan Lindström säger att det handlar om väldigt konkreta och praktiska knutar som måste lösas för att skala upp återbruket av byggplåt.

– Det finns goda exempel, nu hoppas vi att det kan bli verkstad av det. För att återbruket ska växa handlar naturligtvis mycket om logistik. Men det handlar också om att hitta en handelsplats och att göra standardiserade produkter på ett enkelt sätt så att återbrukad byggplåt blir lättillgänglig för kunderna. För det behöver vi engagera hela värdekedjan. Därför har vi med användarsidan i vårt advisory board.

”Mycket stort intresse hos kunderna”

Att få in extern kompetens är enligt Johan Lindström viktigt för att säkerställa den kommersiella sidan av den cirkulära byggplåtsaffären.

Hur stort är intresset hos kunderna för återbrukad byggplåt?

– Intresset är mycket mycket stort. Efterfrågan kan ofta inte realiseras i dag då infrastrukturen ser ut som den gör. Men det finns en jättestor potential. Byggplåt håller som regel betydligt längre än de fastigheter den är monterad på. I dag är både arkitektsidan och beställarsidan väldigt intresserade av att redan från start designa fastigheten efter principer där man på ett enkelt och systematiskt sätt kan återbruka materialen.

Johan Lindström säger att ett ökat återbruk är viktigt för att kunna leverera det kunderna efterfrågar.

– Ökat återbruk istället för återvinning kan absolut ge ökade affärer. Byggplåt har i dag en mycket hög återvinningsprocent då värdet av metaller är högt. Om byggplåten istället kan återbrukas ger det också en stor klimatvinst.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan