Ännu bättre att bevara än att cirkulera

Cirkularitet Den mest hållbara ombyggnationen är den som inte behöver göras. Att ta hand om och vårda det som redan finns är avgörande för att fastihetssektorn ska bli hållbar. Det menar en hållbarhetschef på ett stort saneringsföretag.

Ännu bättre att bevara än att cirkulera
Linus Berg, hållbarhetschef på Ocab. Foto: Ocab

Sanerings- och avfuktingsföretaget Ocabs affärsidé bygger på att sanera och restaurera befintliga värden i fastigheter lösöresegendom. Företagets hållbarhetschef, Linus Berg, tycker att diskussionen om cirkularitet i byggsektorn är viktig. Samtidigt menar han att grunden för att göra byggsektorn hållbar också handlar om att ta hand om och vårda det som redan finns.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– I dagsläget rivs och kasseras det stora materiella värden helt i onödan, som med rätt kompetens och metoder kan saneras.

Fakta

4 tips som kan rädda skadade fastigheter från rivning

1. Som fastighetsägare bör du låta en oberoende besiktningsman utföra statusbesiktningar i dina fastigheter. Man kontrollerar då vanligt förekommande kritiska områden för att kunna upptäcka och åtgärda eventuella skador.

2. Ta hjälp av sakkunnig för att upprätta en underhållsplan för din fastighet. Det ger långsiktiga och kontinuerliga planer för att hålla din fastighet i gott skick och för att hushålla med resurser.

3. När en skada uppstår handlar det om att agera snabbt, oavsett tidpunkt på dygnet. Att begränsa skadorna och att påbörja rätt insats kommer att vara avgörande för att rädda ekonomiska, miljömässiga och sociala värden. Det leder till att fastigheten kommer att kunna användas som vanligt inom en kortare tid.

4. Oavsett vilka åtgärder som behöver utföras i en fastighet så bör man alltid anlita en leverantör med goda kunskaper att fatta beslut som tar hänsyn till både ekonomiska och miljömässiga aspekter ur ett cirkulärt perspektiv. Traditionella lösningar är inte alltid svaret på nuvarande problematik.

Ocab har funnits sedan 1964 och är verksamma över hela Sverige. Kunderna består av försäkringsbolag, fastighetsbolag, industri, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

– Vi räddar värden och resurser vid skador orsakade av framför allt brand och vatten och erbjuder tjänster vid utredningar, underhåll och sanering av fastigheter och industri, säger Linus Berg.

Linus Berg menar att stora värden i dag rivs och kasseras på grund av okunskap. Med rätt expertis menar han att väldigt många skador kan hanteras och på sätt bevara betydligt mycket mer än vad som görs i dag.

– Tyvärr ser vi att stora resurser idag går till spillo för att det finns en bred okunskap om vad som går att rädda.

Viktigt med besiktningar

En viktig del i att öka livslängden på fastigheter och byggnationer handlar enligt Linus Berg om regelbundna inspektioner och besiktningar.

– Genom att i förebyggande syfte utföra inspektioner och besiktningar kan problem i fastigheter identifieras i ett tidigt skede. De vanligaste och kostsammaste skadorna i ett hem uppstår ofta i kök och våtrum. Att tidigt upptäcka till exempel ett läckage innan det lett till en fuktskada är både miljö- och kostnadsbesparande. Men även när bostäder blivit utsatta för brand, vatten eller mögelskador kan stora värden sparas med rätt insatser och kompetens. Många gånger kan man då undvika rivning och kassering och därmed förlänga livslängden på fastigheter och material.

Hur bra är den svenska bygg- och fastighetsbranschen på proaktivt bevaringsarbete?

– Jag upplever att det finns en stor okunskap inom flera områden vilket den senaste Circularity Gap Report visar. Vi behöver tillsammans ifrågasätta traditionella arbetssätt och metoder relaterat till fastighetsservice, renovering och skadehantering. Vi har inte oändligt med resurser och alla aktörer behöver tänka nytt för att ta ett gemensamt samhällsansvar.

Linus Berg pekar på Circularity Gap Report som menar att det ganska enkelt går att uppnå stora förändringar som skulle kunna halvera användandet av nya byggmaterial och därmed minska Sveriges materiella fotavtryck med 10 procent.

För att öka livslängden på fastigheter och lösöresegendom har Linus Berg ett antal tips (se faktaruta). Bland annat säger han att det är viktigt att agera snabbt när en skada uppstår.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan