”Marknaden är mogen för cirkulära fönsterbyten”

Återbruk Efter att ha försökt lansera cirkulära fönsterbyten sedan 2014 har det svenska företaget Elitfönster nu lyckats skapa en process där hela fönstret återvinns.
– Nu har vi en process färdig. Marknaden är definitivt redo, säger vd Jonas Hernborg.

”Marknaden är mogen för cirkulära fönsterbyten”
Jonas Hernborg, vd på Elitfönser.

Svenska Elitfönster har i sitt servicekoncept Elitfönster På Plats börjat erbjuda kunderna cirkulära fönsterbyten. Återvinningen sker i samarbete med Ragn-Sells i en process som tar till vara på hela fönstret.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Elitfönster försökte att leverera helt cirkulära fönsterbyten redan under åren 2014 och 2015. Då i samarbeten med stora byggföretag. Men det är först nu man fått fram en process som verkligen går att skala upp.

– Vi gjorde tester redan 2014-2015. Men vi kunde aldrig lansera på grund av svårigheter i hanteringen på byggarbetsplats och processen för separering av glas, säger Elitfönsters vd Jonas Hernborg.

Tidigare har det varit väldigt svårt att återvinna så kallat planglas som behövs för att tillverka klart fönsterglas. Risken för föroreningar eller att andra typer av glas ska blandas in är stor och processen behöver vara extremt genomtänkt. Nu har man dock ett färdigt koncept på plats där Ragn-Sells sorterar ut rent planglas under återvinningsprocessen. Fönsterrutorna smälts sedan ner och blir till nya fönsterglas.

I dag, nästan åtta år sedan de första försöken, finns det också enligt Jonas också finns en bred efterfrågan.

– Det har funnits en efterfrågan från vissa grupper under ganska lång tid. Men sen har det vuxit sakta och nu är det inte bara är enskilda företag som efterfrågar det här. Nu ser vi en mer allmän efterfrågan, säger han.

Störst efterfrågan från stora renoveringsprojekt

Jonas Hernborg ser i dag dels en efterfrågan från enskilda konsumenter, men också från större aktörer som värnar hållbarhetsfrågan.

– Många av de företag vi ser efterfrågan från är de som, precis som vi, är med i byggindustrins klimatfärdplan 2045. Många av företagen där våra kunder.

Det erbjudande som nu lanseras vänder sig dock uteslutande till konsumenter. Här är volymerna än så länge ganska små.

– Volymmässigt så har det inte nått till konsumenten på bred bas ännu. En konsument byter i genomsnitt fönster 1,4 gånger per livstid. Men vi märker att intresset för cirkularitet blivit större vid fönsterbyten.

Oftast inte dyrare med cirkulärt

Jonas Hernborg tror också att det finns en ”dold” efterfrågan. Med den menar han att det i dag finns konsumenter som skulle velat ha ett cirkulärt fönsterbyte om de visste att erbjudandet fanns.

Finns det några prisskillnader mellan att välja linjära eller cirkulära fönsterbyten?

– Det beror på omständigheterna. Har du åkt och dumpat dina fönster i skogen och börjar från noll så blir det dyrare. Men tar du fönsterna till en återvinning så blir det ett billigare alternativ. I vår process degraderas inte glaset.

Med den breda efterfrågan som Jonas Hernborg ser hos de stora byggföretagen hoppas han att Elitfönster snart kan ta steget vidare och lansera erbjudandet brett också till byggföretagen. Den stora utmaningen ligger enligt Jonas Hernborg inte i den tekniska återvinningsprocessen. I stället menar han att svårigheterna ligger i det praktiska utförandet på plats.

– Det handlar om saker som inhämtningen av glaset. När fönsterna ska återvinnas så måste de packas på en pall. Det måste finnas utrymme att ställa pallarna. Du måste komma åt med bilarna att hämta pallarna och så vidare.

Logistiska utmaningar

Just de här typerna av utmaningar är orsaken till att Elitfönster ännu inte cirkulerat hela fönsterproduktionen, utan än så länge väljer att sälja tjänsten under varumärket Elitfönster På Plats.

– Där säljer vi våra fönster inklusive montage. Då åker vi ut och gör måttberäkningar och annat och då kan vi göra en bedömning hos kunden hur platsen ser ut och vilka möjligheter som finns.

Med tiden tror Jonas Hernborg ändå att man kan komma tillrätta med de logistiska utmaningarna för alla företagets fönster.

– När vi säljer våra fönster genom flera led så blir det förstås lite mer komplicerat. Men vi kan göra det, det är bara det att vi måste styra upp en tydligare process. Här får tiden utvisa hur långt vi kan komma. Klart är det inte behöver vara någon extrakostnad för den som väljer cirkulärt. Det är en hållbar lösning som inte sker på någons bekostnad. Därför kommer vi att försöka jobba igenom den här processen i alla våra kanaler.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan