De prisas som förebilder inom gestaltad livsmiljö

Livsmiljö Ett konstprojekt, en podcast och en produktionsplattform har blivit prisbelönta av fyra myndigheter för att utgöra framstående exempel inom gestaltad livsmiljö.

De prisas som förebilder inom gestaltad livsmiljö
Bild: Ricard Estay, Statens konstråd

Konstprojektet Tänka med jorden, podcasten Staden samt produktionsplattformen Spok har tilldelats Årets strålkastare-priset av Boverket, Riksantikvarieämbetet, Arkdes och Statens konstråd. Priset syftar till att uppmärksamma förebilder runt om i landet som både sprider kunskap och bidrar till berikande, inkluderande och medvetet utformade livsmiljöer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Att lyfta fram dem som gjort något bra inom gestaltad livsmiljöområdet är en sann glädje. I år har vi fått hjälp med att vaska fram kandidater av landets samtliga regioner, säger riksarkitekten Helena Bjarnegård vid Boverket, i en kommentar.

Tänka med jorden – ett regionalt utvecklingsprojekt är ett konstprojekt som genomförs i samarbete mellan Art Lab Gnesta, Nynäs slott/Sörmlands naturbruk och Sörmlands museum. Projektet har sin grund vid Nynäs slott och dess omgivande jordbrukslandskap, där inbjudna konstnärer i dialog med platsen skapar och utvecklar nya konstverk.

Så här löd motiveringen:

”Genom sin inkluderande samverkan och helhetssyn på utveckling av platsens historiska värden samt kunskapsförmedling till nya generationer levandegör Tänka med jorden politik för gestaltad livsmiljö”

Podcasten Staden har producerats i över ett decennium av Dan Hallemar och Håkan Forsell.

”Med en tydlig historisk förankring förmedlar podcasten Staden på ett kunnigt och lättillgängligt vis kulturella, politiska och ekonomiska perspektiv på stadsbyggnad och arkitektur”, står att läsa i motiveringen.

Plattformen Spok för samtida produktion och konsumtion fungerar som en central hub för att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, som sträcker sig från traditionell slöjd till modern industri. Plattformen har 346 listade tillverkare och har etablerat så kallade hubbar i flera svenska regioner, inklusive Västerbotten, Dalarna, Gotland, Västra Götaland, Halland, Blekinge och Skåne.

Så här löd motiveringen:

”Genom att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter på detta sätt skapas nya erfarenheter inom tillverkningsindustrin, som i sin tur kan leda till nya innovationer – vilket breddar vad gestaltad livsmiljö kan vara”

Pristagarna hyllades vid den årliga konferensen om gestaltad livsmiljö, som anordnades av de fyra statliga myndigheterna och ägde rum på Arkdes i Stockholm under tisdagen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan