Experten: Så skyddar du fastigheten mot skyfall

Klimatanpassning I takt med ett förändrat klimat blir skyfallen fler, med ökad risk för översvämning och ett större behov för fastighetsägare och förvaltare att skydda sina byggnader.

Experten: Så skyddar du fastigheten mot skyfall
Anna Thureson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna.

Den svenska sommaren har präglats av varierande väderförhållanden, med kraftiga regnskurar och omfattande översvämningar i flera områden. Men som fastighetsägare är det möjligt att vidta förebyggande åtgärder. Anna Thureson, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna, delar med sig av sina främsta råd.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Klimatförändringarna som pågår utgör en dubbel utmaning för fastighetsföretagen, både som en potentiell risk och ett påtagligt hot. I detta sammanhang krävs av fastighetsägare att agera i förebyggande, strategiska och långsiktiga termer. Även om förebyggande åtgärder kan associeras med kostnader, är det viktigt att notera att kostnaderna för att hantera storskaliga skador och reparationer efter en allvarlig händelse är betydligt högre, säger hon till Hållbart Samhällsbyggande.

Vidare säger Anna Thureson att det alltid är klokt att genomföra en riskanalys.

– Genom att skaffa en tydlig översikt över de klimatrisker som påverkar fastigheten, kan man sedan utveckla en strategi för att hantera dessa risker och implementera åtgärder för att minska deras påverkan, säger hon.

Så skyddar du dig och din fastighet mot översvämning

Förutom det övergripande strategiska arbetet delar Anna Thureson med sig av flera praktiska åtgärder som fastighetsägare kan ta till för att skydda sin fastighet från översvämningar:

  • Det är viktigt att säkerställa att huset är tätt, men också att det kan andas. Alltså att man tätar tak, fönster, dörrar och andra öppningar som sprickor i golv och tak.
  • Det kan också handla om att man ska ta hänsyn till ökade regnmängder vid val av material och färgtyp för ytbehandling av fasader och fönster.
  • En bra åtgärd är att installera översvämningsskydd i källare, till exempel i form av avstängningsbar golvbrunn, bakvattenskydd och backventiler på avlopp.

Säkerställ avrinningsvägar

  • Kontrollera att stuprör, brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick och att rötter från träd och buskar inte nått ner i VA-systemet och orsakar stopp och läckage.
  • Kontrollera att dagvatten inte är kopplat till spillvatten eller leds till husgrundsdränering.
  • Se till att marken lutar från fastigheter så att avrinning sker åt rätt håll.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan