Fastighetsägares ansvar vid samhällsfarliga sjukdomar

POLITIK & JURIDIK Spridningen av coronaviruset har fått många fastighetsägare att fundera kring hur deras ansvar ser ut kring karantäner och sanering av smitta. Nu har branschorganisationen Fastighetsägarna gått ut med svar på de frågorna.

Fastighetsägares ansvar vid samhällsfarliga sjukdomar
Foto: Adobe Stock

Coronaviruset har klassats som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Det innebär att särskilda regler gäller som i viss mån påverkar fastighetsägare, bland annat kan smittskyddsläkare besluta om karantän för enskilda personer och Folkhälsomyndigheten om avspärrning av ett begränsat område.

Beslut om karantän och avspärrning av områden

Smittskyddsläkare kan om det finns risk för spridning av en samhällsfarlig sjukdom, som coronaviruset, besluta om karantän för en person. Karantän innebär att den person som satts i karantän inte får lämna eller ta emot besök i byggnaden.

Folkhälsomyndigheten kan besluta om avspärrning av ett avgränsat område om en samhällsfarlig sjukdom fått eller misstänks fått spridning. Om Folkhälsomyndigheten beslutar om avspärrning är det förbjudet för de som befinner sig i området att lämna det, och för personer utanför området att besöka det. Undantag kan meddelas för viktig service, som renhållning.

Om beslut fattas om karantän av personer i en byggnad eller avspärrning av ett område är det smittskyddsläkare med hjälp av polis som har ansvar för att karantänen eller avspärrningen upprätthålls. Fastighetsägare har inte ansvar för karantänen eller avspärrningen men har såklart skyldigheter att inte bryta dem.

Sanering av smitta

Vid konstaterade fall av smitta av coronavirus eller annan samhällsfarlig sjukdom i en byggnad kan det bli aktuellt med sanering av vissa utrymmen i byggnaden.

För att inte bidra till ytterligare smittspridning eller ineffektiva åtgärder bör fastighetsägare i en sådan situation föra dialog med smittskyddsläkare eller kommunens miljönämnd om lämpliga åtgärder enligt Fastighetsägarna.

Arbetsgivaren är ansvarig för personal

Arbetsgivare har arbetsmiljöansvar för sin personal vilket innebär att arbetsgivaren har ett ansvar för att förhindra smittspridning. Mer information om arbetsgivaransvar hänvisar Fastighetsägarna till arbetsgivarorganisationerna Fastigo och Almega.

Källa: Fastighetsägarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan