Regeringen utreder fri hyressättning i nyproduktion

POLITIK & JURIDIK Regeringen och samarbetspartierna har enats om att utreda fri hyressättning vid nyproduktion. Ett beslut som både välkomnas och förkastas av aktörer inom fastighetsbranschen.

Regeringen utreder fri hyressättning i nyproduktion
Foto: Adobe Stock

I en debattartikel i Dagens Nyheter (DN) presenterar justitieminister Morgan Johansson (S) tillsammans med Emma Hult (MP), Robert Hannah (L) och Ola Johansson (C) fyra utgångspunkter som partierna kommit överens om. De ska ligga till grund för den utredning som nu görs på regeringens uppdrag av Kazimir Åberg, hovrättsråd vid Svea hovrätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Bostadsbyggandet har ökat på senare år, men det behövs ännu mer för att öka behoven. Om fler bostäder ska byggas krävs det långsiktiga spelregler som gör det tryggt att bo, lönsamt att bygga och enkelt att flytta, skriver de fyra bostadspolitiska talespersonerna i DN.

  Förslaget välkomnas av Fastighetsägarna.

  – Regeringens besked om att nu tillsätta den sedan tidigare aviserade utredningen är mycket välkommet. Reformbehovet var stort redan när januariöverenskommelsen formulerades. Med de utmaningar som följer i coronakrisens kölvatten växer nödvändigheten av investeringsfrämjande reformer ytterligare. Att komplettera det svenska hyressättningssystemet med möjligheter som både främjar byggandet av fler bostäder och ger utrymme för en långsiktigt bättre fungerande marknad är synnerligen angeläget, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna, i en kommentar.

  Hyresgästföreningen instämmer inte.

  – Det här är en fråga som är helt vansinnig. Redan innan pandemin hade människor svårt att efterfråga nyproduktionen och i dag betalar många mellan 50 och 60 procent av disponibel inkomst i hyra. Att då lägga ett förslag som kommer höja hyrorna och ge färre lägenheter och mer pengar till fastighetsägarna är helt vansinnigt. Det säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, i en intervju med SVT.

  Hon får medhåll av Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

  – Det finns vare sig efterfrågan eller betalningsvilja för nya hyresbostäder med högre hyra än idag, utom möjligen i storstadsområdenas attraktiva lägen.Ska byggandet av hyresbostäder öka krävs helt andra åtgärder.

  Han fortsätter:

  – Sveriges Allmännytta pekar på balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna, förbättrad konkurrens på bygg- och byggmaterialmarknaden, nationellt typgodkännande och färre kommunala särkrav. Det har sedan länge varit fullt möjligt för fastighetsägaren att själv bestämma hyran i en nybyggd bostad. Samtidigt har hyresgästen en möjlighet att få till stånd en prövning av om hyran är skälig, just för att bostadsbrist inte ska kunna driva upp hyrorna till orimliga nivåer.

  Utredningen är en del av januariavtalet. Enligt regeringen ska förslagen presenteras senast den 31 maj 2021, för att en proposition ska kunna antas av riksdagen i början av 2022 och träda i kraft under året.

  FAKTA

  De fyra utgångspunkterna

  1. Fri hyressättning införs vid nyproduktion. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period med fri hyressättning antingen enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Fastighetsägaren väljer vilken av dessa modeller som tillämpas.
  2. Den enskilda hyresgästens intressen ska tillvaratas. Information om hyresnivåer ska göras tillgänglig så att den som ska tillträda en nybyggd lägen­het som omfattas av detta kommande system ska kunna göra sig en bild av det aktuella hyresläget i området/kommunen. Det ska även finnas ett skydd mot orimliga hyreshöjningar. Hyresgäster i nybyggda lägenheter kommer att ha ett reellt besittningsskydd.
  3. Den nya modellen ska bidra till en långsiktigt välfungerande hyresmarknad och ett effektivt utnyttjande av det aktuella delbeståndet.
  4. Det bör råda en hög grad av transparens och konsumentmakt i fråga om de hyresnivåer som gäller. Därför ska det utredas hur en hög grad av transparens kan åstadkommas för hyror bland nybyggda lägenheter. Det ska även utredas hur statistik om hyresnivåer kan göras tillgänglig.Källa: DN

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan