Fastighetsarbetare får friare scheman

SOCIAL HÅLLBARHET För att behålla befintliga medarbetare och attrahera nya, har Järfällahus infört förtroendearbetstid för sina kollektivanställda. Syftet är att ge dem möjlighet att bättre planera sina arbetsdagar och upprätthålla en sund balans mellan arbete och fritid.

Fastighetsarbetare får friare scheman
Beslutet har föregåtts av en noggrann prövoperiod på 1,5 år.

Införandet av förtroendearbetstiden är resultatet av ett samarbete mellan arbetsgivaren och Fastighetsanställdas förbund, som delade en gemensam önskan om att ge medarbetarna möjligheten att ta ett ökat ansvar för planeringen av sin arbetsdag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Beslutet har föregåtts av en noggrann prövoperiod på 1,5 år, under vilken arbetsgivaren och Fastighetsanställdas förbund samarbetade för att utvärdera dess effekter. Medarbetarna uttryckte vid regelbundna avstämningar en stark önskan om att fortsätta med förtroendearbetstiden, vilket ledde till att parterna enades om att införa denna lösning permanent.

  – Samtliga medlemmar har under prövotiden varit positiva och tyckt att det inneburit en större möjlighet att planera sin tid. Med förtroendearbetstid blir det nu möjligt för dem att balansera arbete och fritid på ett bättre sätt, säger Annika Håkansson, Järfällahus fackliga representant för Fastighetsanställdas förbund, i en kommentar.

  Förtroendearbetstid är en arbetstidsmodell som ger anställda ökad flexibilitet att själva hantera sin arbetstid med hänsyn till företagets krav, förväntningar och behov. Detta uppnås genom nära samarbete mellan arbetsgivaren och medarbetaren, som kontinuerligt diskuterar arbetsbördan och planerar arbetstiden i samförstånd.

  – Järfällahus strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka nya och behålla våra befintliga medarbetare i branschen. Vi vill därför ge våra kollektivanställda medarbetare samma förutsättningar som våra tjänstemän att kunna planera sin arbetstid. Dagens arbetsliv präglas av snabb förändring och större flexibilitet och vi vill vara en arbetsgivare som är anpassad till den moderna tidens behov, säger Jennie Sahlsten, vd på Järfällahus.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan