Frågetecken kring regeringens strategi för energieffektivisering

Energieffektivisering Regeringen saknar en tydlig plan för hur direktivet om byggnaders energiprestanda ska genomföras. Det anser Socialdemokraten Jennie Nilsson (S). Energi- och näringsminister Ebba Busch säger att hon inte "vill föregå hur regeringen avser att genomföra direktivet".

Frågetecken kring regeringens strategi för energieffektivisering
Foto: Pressbild / Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet.

Det är tydligt att svenska byggnaders energiförbrukning och klimatavtryck måste minska. Men regeringens planer för att uppnå detta är fortfarande oklara.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

”Jag varken kan eller vill föregå hur regeringen avser att genomföra direktivet”, skriver Ebba Busch (KD) i ett skriftligt svar till den socialdemokratiske riksdagsledamoten Jennie Nilsson (S).

Den 7 december kom ministerrådet och EU-parlamentet överens om ett nytt direktiv för byggnaders energiprestanda (EPBD). Enligt överenskommelsen ska genomsnittlig energiförbrukning i bostadsbeståndet minska med 16 procent till 2030 och 20–22 procent till 2035. Medlemsländerna ges också friheten att välja vilka styrmedel och åtgärder de vill använda för att nå dessa mål.

I en skriftlig fråga från Jennie Nilsson (S) undrar hon vilka specifika åtgärder regeringen planerar att implementera för att säkerställa att Sverige når målen och förbättrar den övergripande energistandarden i hela landets byggbestånd.

Jennie Nilsson tycker att det är märkligt att det saknas medel för effektiviseringsarbetet i budgetpropositionen för 2024. Hon hänvisar bland annat till ett utgiftsområde i budgeten där regeringen framhåller att omarbetningen av EU-direktivet kommer att medföra strängare krav på energieffektivitet för både nybyggnation och befintliga byggnader.

”Utifrån denna ganska tydliga skrivning är det märkligt att det i regeringens budget saknas medel för detta arbete. Det som finns är pengar för att avveckla energieffektiviseringsstödet, trots vad regeringen skriver om ”ökade krav på energieffektivisering i både nya och befintliga byggnader”, skriver Jennie Nilsson (S).

Svaret från Ebba Busch (KD)

”Sverige har kommit längre, och har redan gjort övergången till en i princip fossilfri energianvändning i våra bostäder. Vi har dessutom utfört flera av de mest kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärderna för att sänka energianvändningen”, skriver Ebba Busch (KD) i sitt svar.”

Vidare påpekar hon att kompromisstexten för direktivet ännu inte har granskats juridiskt eller språkligt och att regeringen för närvarande analyserar det slutliga resultatet inför det formella antagandet av rådet.

”Från att direktivet träder i kraft har medlemsländerna två år på sig att införliva regelverket i den nationella lagstiftningen. Jag varken kan eller vill föregå hur regeringen avser att genomföra direktivet”, avslutar Ebba Busch (KD)

Hämtar fler artiklar
Till startsidan