Goda råd för att bygga högt i trä

BYGGMATERIAL I en ny handbok delar arkitekter, konstruktörer, brandkonsulter och byggsystemleverantörer med sig av lärdomar och goda råd för hur man konstruerar höga träbyggnader. Hållbart samhällsbyggande har intervjuat Ola Jonsson på C.F. Møller Architects som deltagit i projektet.

Goda råd för att bygga högt i trä
Trähus i Hagastaden Illustration: C.F. Møller Architects

Nu finns en ny handbok om hur man bygger höga hus i trä. Skriften är ett resultat av fem års konceptstudier där två projektgrupper tillsammans arbetat för att ta fram underlag för två 22-våningshus med stomme av massiv trä, ett i Stockholm och ett i Växjö.

FAKTA

Höga Hus i Trä – Konceptstudier

  • Inom projektet har försök gjorts för att bättre förstå de dynamiska egenskaper hos träelement som används för att stabilisera höga hus i trä.
  • Det har även gjorts mätningar för fackverk som producerats till ett av flera sjuvåningshus som ska byggas i Skövde samt brandförsök för att hitta lösningar som kan klara brand i 120 minuter.
Projektpartners: Bjerking, Brandskyddslaget, Briab, BTB, C.F. Møller Architects, Fristad bygg, Masonite beams, Moelven, White arkitekter, Linnéuniversitet och RISE. Finansiär: Formas och medverkande företag.

Ola Jonsson är arkitekt på C.F. Møller Architects i Stockholm. De har ritat den ena av de två konceptbyggnaderna, ett 100 meter högt bostadshus i trä till Stockholms nya stadsdel Hagastaden. Enligt honom har det hänt mycket på träbyggnadsfronten under de fem år som projektet pågått.

– Forskningsprojektet har pågått under en ganska lång period, när vi började var det ovanligt att ens prata om höga hus i trä men parallellt med projektet har möjligheterna utvecklats. Det är inte minst tack vare några nyckelpersoner som förespråkat trä och genom föreläsningar, artiklar och starkt engagemang delat kunskapen och fått byggbranschen att öppna upp ögonen, säger han.

Problemfritt upp till tionde våningen

Enligt projektets sammanställning är det främst två saker som är tekniskt svåra när man bygger höga hus i trä. Den ena är att kontrollräkna hur mycket brandskydd man måste ha enligt den byggnorm som finns i Sverige idag. Den andra är att en byggnad med 22 våningar blir relativt lätt vilket medför att den svajar högst upp, åtminstone beräkningsmässigt.

Där skriver både C.F. Møller och White Arkiteker, som ritat den andra konceptbyggnaden, att för höga trähus kan det finnas en poäng i att utnyttja de högre våningarna till verksamheter som har lägre krav för vibrationer i byggnaden än bostäder, exempelvis kontorslokaler.

Ola Jonsson påpekar även att det är relativt problemfritt att bygga upp till tio våningar med stomme helt i massiv trä, över det blir det mer komplicerat och lämpligt att använda så kallade hybridlösningar, antingen med limträsystem, eller till exempel pågjutning med betong på bjälklag.

Bestämma sig tidigt i processen

Ola Jonsson
Foto: C.F. Møller Architects

På frågan vad han anser att de vanligaste misstagen vid träbyggnation är svarar Ola Jonsson att det finns utmaningar om man bestämmer sig för trä för sent i processen. Det kan leda till mindre resurs- och kostnadseffektiva effektiva byggnader när exempelvis väggar och bjälklag från början är dimensionerade för ett annat byggmaterial.

– Det är också väldigt viktigt att jobba med personer som har kompetens och som tagit ett aktivt beslut att bygga i trä. Ett motiverat team med lösningsorienterad approach kan tillsammans hantera avgörande frågor om till exempel fukt och brand på bästa sätt.

Han menar att de genom forskningsprojektet har knutit många viktiga kontakter med kunniga specialister inom modern träindustriteknik. Och att ett önskemål från projektgruppen är att träbyggnadsämnet på universitet och högskolor stärks framöver.

–Sen är det avgörande för att vi ska nå klimatmålen att den kritiska massan av alla byggnader framöver byggs i trä, höghus har ett starkt symbolvärde men det är effekten av den samlade volymen av våra framtida städer som är avgörande för att uppnå våra mål, avslutar han.

Ladda ner handboken här

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan