Här är alla talare som är klara för Hållbart samhällsbyggande

KONFERENS De senaste klimatprognoserna, konkreta exempel på klimatanpassningsåtgärder och koldioxidsnålt byggande. Det är några av de teman som kommer att behandlas under vår nya konferens.

Här är alla talare som är klara för Hållbart samhällsbyggande
På bilden från vänster: Anders Sjelvgren, Åsa Sjöström, Andreas Lebisch och Hanna Ljungstedt.

Den 13 maj anordnar Miljö & Utveckling en konferens på temat Hållbart samhällsbyggande med fokus på klimatanpassning och koldioxidsnålt byggande.

Uppdatering: Konferensen är flyttad till 24 november på grund av coronapandemin, mer information kommer senare

– Det är två sidor av samma mynt: Hur ska byggsektorn anpassas till en fossilfri framtid, och hur ska våra samhällen anpassas för att klara de klimatförändringar som vi orsakat och fortfarande orsakar, säger Ingar Lindholm, chefredaktör för Miljö & Utveckling.

Under förmiddagen kommer Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren, Åsa Sjöström, chef Nationellt kunskapscenter för klimatanpassning SMHI, Magnus Lund, klimatstrateg på Kristianstad kommun, och Peter Wiborn specialist på ekosystemstjänster, att inta scenen.

Klimatprognoser och multifunktionella anpassningsprojekt

Anders Sjelvgren inledningstalar om framtidens byggande och samhällsplanering och Åsa Sjöström kommer att berätta om de senaste klimatprognoserna, hur vi kan förbereda oss för dem och vilken hjälp som finns att få.

Magnus Lund, tidigare klimatforskare och numera klimatstrateg på Kristianstad kommun, kommer prata om hur kommunen tar hänsyn till klimatförändringarna i samhällsplaneringen, främst vad gäller översvämningsrisk och erosion.

Från Stockholms stad kommer Peter Wiborn som berättar om hur staden arbetat för att motverka övertemperaturer vid värmeböljor. Peter som är expert på ekosystemtjänster bjuder bland annat på exempel från Norra Djurgårdsstaden.

Efter panelsamtal och lunch kommer Carsten Fjorback från COWI Danmark och berättar om multifunktionella klimatanpassningsprojekt och hållbara stadsdelar.

– Danmark ligger långt fram när det gäller klimatanpassning och Carsten Fjorback har många års erfarenhet från olika projekt inom området. Det kommer att bli spännande att se exempel på innovativa klimatanpassningsprojekt och hållbara stadsdelar från vårt grannland, säger Ingar Lindholm.

Under eftermiddagen kommer det även att finnas möjlighet att välja mellan två olika spårval, bägge med fokus på koldioxidsnålt byggande.

Till det ena spårvalet kommer Madeleine Hjortsberg från Boverket och Martin Erlandsson från IVL Svenska Miljöinstitutet. Det blir en översikt om arbetet med klimatdeklarationer och hur kraven utformas från Boverket. Martin Erlandsson, som är expert på livscykelanalyser (LCA), kommer presentera verktyg för LCA-beräkning, databaser och berätta om den senaste utvecklingen inom området.

Konkreta exempel på koldioxidneutralt byggande

Spårval nummer två kommer ta upp två konkreta exempel på koldioxidneutralt byggande: förskolan Hoppet som ska byggas i Göteborg och LIDL:s koldioxidneutrala butik i Visby.

– Koldioxidsnålt byggande är fortfarande i sin linda. Detta är de första projekten som genomförs i Sverige och processen utvecklas under tiden. Vi ser fram emot spännande föreläsningar och intressanta diskussioner, för ännu finns inget facit för vad som är en koldioxidsnål byggnad, säger Ingar Lindholm.

Hanna Ljungstedt, Göteborgs Stad berättar om upphandlingsprocessen av Hoppet och LINK arkitektur, som har varit med och designat både Hoppet och butiken i Visby, pratar om sina erfarenheter av projekten.

Så funkar CO2-certifieringen

Butiken i Visby är certifierad enligt SGBC:s standard för CO2-neutrala byggnader och först i Sverige med detta. Vad det innebär och hur det påverkar arbetet kommer arkitekten Andreas Lebisch och Alexander Landborn, hållbarhetsansvarig på LINK arkitektur, att gå in närmare på.

Sist men inte minst blir det inspirationsföreläsning med frågestund.

Thomas Dimming, motivationsföreläsare och rådgivare, förklarar vilka mekanismer som gör det svårt för oss människor att ta klimathotet på allvar och agera utifrån dem.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan