Klimatanpassning av infrastruktur kräver prioritering

KLIMATANPASSNING Effekterna av klimatförändringar medför en ökad risk för bland annat översvämningar, stormar och skred, vilket kommer orsaka skador på infrastrukturen. Nu har forskare tagit fram en metod för planering av klimatanpassning för väg-och järnvägsinfrastruktur.

Klimatanpassning av infrastruktur kräver prioritering
Foto: Adobe Stock

På uppdrag av Trafikverket har forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)  tagit fram en metod för Trafikverkets planering för klimatanpassning av väg-och järnvägsinfrastruktur.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Effekterna av klimatförändringarna medför en ökad risk för bland annat översvämningar, stormar och skred, vilket kommer orsaka stora samhällskostnader när infrastruktur skadas.

– Det är inte möjligt att anpassa hela infrastrukturen till extrema händelser och framtidens klimat. Därför är det viktigt att ha en metod för vilka åtgärder som bör prioriteras, säger Yvonne Andersson-Sköld, professor inom miljö vid VTI, i en kommentar.

Enligt VTI har forskarna fokuserat på effektsamband för identifiering, bedömning och prioritering av åtgärder för klimatanpassning av vägar och järnvägar. Effekten av klimatförändringarna beaktas på kort sikt, medellång sikt (år 2040) och på lång sikt (år 2100).

– Det krävs att åtgärder vidtas för att minska risken för och effekten av klimatrelaterade konsekvenser. Det kan handla om allt från ökad beredskap om en klimatrelaterad konsekvens inträffar till förebyggande åtgärder i form av till exempel förbättrat underhåll, ökad avvattningskapacitet och släntstabiliserande åtgärder, säger Yvonne Andersson-Sköld.

Läs rapporten här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan