IEA spår fördubbling av förnybar energi

FÖRNYBAR ENERGI Enligt nya siffror från International Energy Agency (IEA) förväntas den globala kapaciteten inom förnybar energi öka med 50 procent de kommande fem åren, främst på grund av ökade solcellsinstallationer.

IEA spår fördubbling av förnybar energi
Foto: Adobe Stock

Enligt den senaste rapporten Renewables 2019 från International Energy Agency (IEA) förväntas den förnybara energikapaciteten öka med 50 procent mellan 2019 och 2024.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Av den förväntade ökningen på 1 200 gigawatt spår IEA att solcellsinstallationer kommer stå för 60 procent av ökningen, följt av vind- och vattenkraft.

Ökningen drivs främst av minskade kostnader för solceller och samordnade regeringspolitiska insatser.

Enligt IEA kommer kostnaderna fortsätta att minska med 15-35 procent fram till 2024 och andelen monterade solcellssystem att fördubblas.

Länderna som leder utvecklingen är Australien, Belgien, Nederländerna och Österrike, samt den amerikanska delstaten Kalifornien.

Låg andel förnybart transportbränsle

Enligt rapporten är potentialen för förnybar värmeproduktion fortfarande kraftigt underutvecklad, den förväntas öka med en femtedel men kräver mer ambitiösa mål och starkare politiskt stöd.

Användningen av biobränslen förväntas öka med 25 procent de kommande fem åren. Tillväxten domineras av Asien, särskilt Kina som har stora behov av att minska sina luftföroreningar.

Trots den snabba utvecklingen av elfordon står förnybar el endast för en tiondel av den förnybara energianvändningen inom transportsektorn, och andelen förnybara energikällor i den totala efterfrågan på transportbränsle är fortfarande under fem procent.

Den förväntas öka med 20 procent till 2024 på grund av högre kvotnivåer och förbättrat politiskt stöd som öppnar för nya marknader inom luftfart och sjötransport.

Läs rapporten här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan