Importen av biogas ökar

BIOGAS Användningen av biogas fortsätter att öka i Sverige enligt ny statistik från Energimyndigheten. Den ökade efterfrågan täcks dock till största delen av importerad biogas från Danmark.

Importen av biogas ökar
Den svenska biogasanvändningen fortsätter att öka. Foto: Adobestock

Den svenska biogasproduktionen var i princip oförändrad 2018 i jämförelse med 2017 då den uppgick till strax över två terawattimmar enligt Energimyndighetens rapport Produktion och användning av biogas och rötrester år 2018.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Däremot fortsatte användningen och efterfrågan av biogas att öka kraftigt, vilket har lett en fördubblad import, där två tredjedelar köptes från Danmark. Av importen användes omkring en tredjedel som fordonsgas och resten i industri och uppvärmning där den ersätter naturgas.

– Det är fantastiskt att biogasanvändningen fortsätter att öka. Det visar att intresset i industrin är stort när biogas kan erbjudas till ett konkurrenskraftigt pris. Vi ser också att försäljningen av gasbilar har tagit fart på allvar och att marknaden för flytande biogas byggs upp i snabb takt. Samtidigt har ökningen i svensk produktion avstannat, och det görs få investeringar i nya anläggningar. Det är synd med tanke på att flera av biogasens stora miljö- och samhällsnyttor är kopplade till produktionen, säger Maria Malmkvist, vd på Energigas Sverige i en kommentar.

Rötrest ersätter mineralgödsel i jordbruket

De svenska biogasanläggningarna producerade under 2018 även 2,8 miljoner ton rötrest där 86 procent kunde användas som gödningsmedel i jordbruket.

– Biogas minskar utsläppen på flera sätt. Främst för att den ersätter fossila bränslen, men också för att biogödsel ersätter mineralgödsel i jordbruket. Utsläppen minskar också när stallgödsel rötas till biogas eftersom metanutsläpp från gödselhanteringen minskar, säger analytiker Johan Harrysson på Energimyndigheten i en kommentar.

Läs mer här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan