Klartecken för Vellinges omstridda skyddsvall

KLIMATANPASSNING Vellinge kommun har fått klartecken från mark- och miljödomstolen att bygga ett 20 kilometer långt översvämningsskydd på Falsterbohalvön.

Klartecken för Vellinges omstridda skyddsvall
Näset, Vellinge kommun Foto: Lars Bygdemark

Vellinge kommun har fått tillstånd från mark- och miljödomstolen att bygga ett 20 kilometer långt översvämningsskydd på Falsterbohalvön. Området är extra utsatt för stigande havnivåhöjningar och extremoväder eftersom en stor del av bebyggelsen ligger på nivåer lägre än tre meter över havets nuvarande medelvattennivå.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Skönt att vi nu fått det här beskedet. I huvudsak så är domen vad vi hoppades på. Skyddet behövs redan idag och vi kommer att starta upp arbetet så fort som möjligt, säger Anna Möller, samhällsbyggnadschef i Vellinge kommun i en kommentar.

Omdiskuterat förslag med villkorad dom

Planerna för skyddsvallen är omdiskuterade och har fått kritik från flera fastighetsägare och golfklubbar i området som istället ville se en dyrare och yttre vall längs hela kusten. Ett förslag som länsstyrelsen sade nej till eftersom vallen då skulle gå rakt igenom känsliga naturreservat.

Kommunens ansökan för skyddsvallen fick avslag i några mindre delar. Bland annat en sträcka omedelbart norr om väg 100 och väster om Ljunghusen. Domstolen har även meddelat ett villkor som innebär att kommunen ska avsätta ett större naturområde öster om Skanör som skyddat område.

Hur hög vallen  blir över befintlig marknivå varierar beroende på hur högt marken är belägen i förhållande till havsnivån. På vissa ställen blir skyddet någon halvmeter högt, medan det på andra ställen blir högre och kan närma sig tre meter enligt Vellinge kommun.

– Domstolen bedömer att den tillståndsgivna placeringen är en avvägning mellan naturvårdsintressen i form av t.ex. naturreservat och Natura 2000-områden å ena sidan och intresset av att inte göra onödiga intrång på hävdade villatomter å andra sidan, samtidigt som skyddet mot att bebyggelsen med mera översvämmas ska uppnås, säger ordföranden i målet, chefsrådman Peter Ardö i en kommentar.

Om beslutet inte överklagas siktar kommunen på att byggnationen kan påbörjas under 2021-22. För att finansiera projektet kommer kommunen att söka pengar hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt EU-finansiering.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan