Klimatanpassning av fastigheter ­– vem äger ansvaret?

Klimatanpassning Årets extrema väderhändelser har ökat fokus på klimatanpassning i samhället. Men var ligger ansvaret – hos fastighetsägaren, kommunen eller länsstyrelsen? Martin Hedberg, meteorolog och naturskadespecialist på Länsförsäkringar, ger svaret.

Klimatanpassning av fastigheter ­– vem äger ansvaret?
Martin Hedberg, meteorolog och naturskadespecialist, Länsförsäkringar.

Fler fastighetsägare anser att de själva vidtar de åtgärder som krävs för att minska skador till följd av extremväder än vad kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter gör. Det visar en ny Novus-undersökning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Eftersom fastighetsägarna har ett stort ansvar för att minska risken för skador på sina egna fastigheter är det bra att en stor andel av dem faktiskt också tycker att de gör tillräckligt mycket. Men fler måste agera med tanke på att frekvensen av exempelvis stora regnmängder kommer öka, säger Länsförsäkringars meteorolog och naturskadespecialist Martin Hedberg, i en kommentar.

  Vidare säger Martin Hedberg att det är viktigt att inte bara fastighetsägare tänker proaktivt utan att även kommuner och andra samhällsaktörer tar höjd för kommande extremväder.

  – Ta lärdom av det som hänt på andra ställen i Sverige, till exempel översvämningarna i Gävle, och applicera det på den egna kommunen eller regionen. Skador till följd av ett förändrat klimat blir allt vanligare, säger han.

  Ansvarsfrågan

  Fastighetsägarens ansvar:

  Fastighetsägare måste se till att skydda sina egendomar, och det regleras huvudsakligen av Plan- och bygglagen samt lagen om allmänna vattentjänster. De har det övergripande ansvaret för att bevara tomt och hus. Det innebär att de bör planera för att hantera regnvatten på plats eller genom vatten- och avloppssystem fram till anslutningspunkten på gatan. Det är viktigt att undvika att vattnet skapar problem för grannarna och att dagvatten inte rinner in i kommunens avloppssystem.

  Kommunens ansvar:

  Kommunen har också ansvar för att stödja fastighetsägare genom rådgivning för att säkerställa skyddet av deras egendomar. Vid planering och beviljande av bygglov bör kommunen beakta klimataspekter och risken för översvämning och erosion.

  Länsstyrelsens ansvar:

  länsstyrelsen spelar en viktig roll i att samordna klimatanpassningsarbetet. De ger vägledning och stöd till kommunerna genom att tillhandahålla kunskapsunderlag och hjälp med planering. Dessutom granskar de planläggning och detaljplanering för ny bebyggelse och analyserar hur varje län påverkas av klimatförändringar.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan