Klimatinitiativet närmar sig fossilfrihet

FÖRVALTNING Enligt de senaste siffrorna landar nu driften av fastigheterna inom Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ på 96 procents fossilfrihet. Nu vill organisationen vara med och bidra till att all fjärrvärme blir fossilfri, vilket är en förutsättning för att nå de uppsatta målen.

Klimatinitiativet närmar sig fossilfrihet
Gabriella Castegren Foto: Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta har som målsättning att driften av deras fastigheter ska vara 100 procent fossilfri till 2030. Och enligt deras senaste sammanställningar uppnår de 184 företagen som ingår i Allmännyttans klimatinitiativ nu 96 procents fossilfrihet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

FAKTA

Allmännyttans klimatinitiativ

  • De nuvarande medlemmarna förvaltar tillsammans 714 000 lägenheter vilket motsvarar cirka 78 procent av lägenheterna inom allmännyttan.
  • Sett till hela Sveriges bostadsbestånd så omfattar Klimatinitiativet 28 procent av Sveriges lägenheter i flerbostadshus och 14 procent av Sveriges bostadsbestånd.
Källa: Sveriges Allmännytta

Sammanställningarna bygger på statistik från 2018 och 2019 och innefattar direkta utsläpp från ägda verksamheter och indirekta utsläpp från användning av köpt el, värme eller kyla (scope 1 och 2).

Företagen har minskat de fossila inslagen genom att exempelvis välja bioolja istället för fossil eldningsolja och fossilfria drivmedel till både bilar och arbetsmaskiner. Att använda el till sina egna fordon är också något som ökat inom initiativet.

Gabriella Castegren är klimatexpert hos Sveriges Allmännytta.

Vad kommer göra att ni blir 100 procent fossilfria?

–Jag har gott hopp om att vi kommer att bli fossilfria innan 2030. Vi vill genom dialog och samverkan bidra till att göra den sista fjärrvärmen fossilfri.

Hon påpekar att organisationen har bra erfarenheter från sådana samtal sedan innan. När Allmännyttan tillsammans med Riksbyggen och Energiföretagen skapade Prisdialogen, ett system för en mer transparent och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme, bidrog även dessa möten till samtal om miljö och klimat.

–Vi såg i protokollen inom Prisdialogen att många även pratade om miljö och koldioxidutsläpp på dessa möten. Den ökade samverkan om pris bidrog alltså även till en klimatdialog, säger Gabriella Castegren.

Målbilden är 107 kWh per kvadratmeter

Samtidigt är det viktigt att fortsätta med effektiviseringar och minska energianvändningen ytterligare. 2007 använde företagen inom klimatinitiativet 152 kWh per kvadratmeter, 2019 hade de kommit ner till 131 kWh och till 2030 ska energianvändningen minska med nästan 30 procent. Målbilden är 107 kWh per kvadratmeter (specifik energianvändning).

Vanliga energieffektiviseringsåtgärder hos medlemmarna är fönsterbyten, takisolering, fasadisolering, injusteringar, ventilationsåtgärder, byte av pumpar och fläktar, byta till LED-belysning och individuell mätning och debitering för varmvatten.

Vilka åtgärder är kvar inom energieffektiviseringsarbetet?

–Det ser väldigt olika ut hos våra medlemmar, vissa bolag har kommit längre än andra. Vi ser att renoveringsstödet är ett steg i rätt riktning för att få till fler energieffektiviseringsåtgärder där det idag är svårt att få lönsamhet. Vi hoppas att det leder till minskad energianvändning och minskade klimatutsläpp.

Ökning av egenproducerad el

I dagsläget väljer en majoritet av företagen inom klimatinitiativet att köpa ursprungsmärkt förnybar el. Och fler och fler väljer att komplettera med egna solceller.  2019 hade 83 stycken egna solcellsanläggningar och 54 av dem producerade så pass mycket att de även kunde skicka ut el på elnätet.

–Om vi kombinerar egenproducerad och köpt förnybar el och jämför med total mängd köpt el så ser vi att allmännyttan använder 92 procent förnybar el 2019, en ökning från 89 procent året innan. Den största ökningen finns inom egenproducerad el från solceller och vindkraft, säger Gabriella Castegren.

Hoppas på mer återbruk och cirkularitet

Andra områden som har stor påverkan på klimatet och naturen inom fastighetsbranschen är själva byggfasen, renoveringar samt de boendes mobilitet.

Kommer Sveriges Allmännytta att sätta mål även inom dessa områden?

–   Mål inom klimatinitiativet sätts tillsammans med medlemmarna. Vi jobbar aktivt med alla områdena och är med och driver forskningsprojekt och sprider kunskap till medlemmarna, men vi har ännu inte satt några mål.

–Vi ser även att återbruk och cirkularitet är aktuella frågor som jag tror, och hoppas, att vi alla kommer jobba mer med framöver.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan