Vägledning för klimatsmart renovering på gång

HÅLLBART BYGGANDE I ett nystartat projekt ska IVL tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest ta fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation. Åtta fastighetsägare deltar som testpiloter.

Vägledning för klimatsmart renovering på gång
Foto: Adobe Stock

– Den kunskapsbyggnad som har gjorts för nybyggnation vad gäller klimatberäkningar och livscykelanalys behöver även göras för renovering och ombyggnad. Med tanke på hur stort det stora befintliga fastighetsbeståndet är och hur mycket som kommer byggas om de kommande åren så finns det verkligen potential att göra skillnad.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det säger Åsa Thrysin, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Klimatkrav till rimlig kostnad

IVL har tidigare, tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest tagit fram anvisningar för att beräkna klimatpåverkan vid nybyggnation, samt en vägledning för att kunna ställa klimatkrav. Nu kommer projektet, med namnet Klimatkrav till rimlig kostnad att tas vidare och rikta in sig på klimatberäkningar och klimatkrav vid renovering och ombyggnad.

Enligt IVL är målet, förutom att minska klimatpåverkan från byggsektorn, att höja kunskapen hos såväl byggherrar som entreprenörer, samt att göra klimatanpassat byggande mer hållbart även ekonomiskt.

Utveckling av kriterier för grön finansiering

Åtta testpiloter bestående av fastighetsägare och byggentreprenörer har valts ut och ska genomföra klimatberäkningar för sina renoveringsprojekt. Utifrån deras erfarenheter kommer sedan en handledning att tas fram. Den ska innehålla anvisningar och verktyg för att kunna ställa upphandlingskrav vid renovering och ombyggnation.

Projektet ska också utveckla kriterier för grön finansiering av renoveringsprojekt. På så sätt vill man skapa incitament för branschen att skärpa sina åtgärder.

– Det är uppenbart att byggbranschens aktörer kan göra mer, och vill göra mer, för att begränsa byggnaders klimatpåverkan. Via grön finansiering kan vi både uppmärksamma goda exempel, tydligt kravställa samt ekonomiskt stimulera investeringar som leder i rätt riktning. Vi hoppas att detta projekt kan bidra till att sätta ökat fokus på vikten av klimatåtgärder i den infrastruktur som redan är byggd, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest i ett pressmeddelande.

FAKTA

Om projektet

  • Forsknings- och utvecklingsprojektet Klimatkrav till rimlig kostnad – ROT pågår 2021–2022 och finansieras av Energimyndigheten genom forskningsprogrammet E2B2.
  • ROT står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad, där detta projekt fokuserar på renovering och ombyggnad. Projektpartners är IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Allmännytta, Kommuninvest, Akademiska hus, Bostaden i Umeå, Castellum, Helsingborgshem, Stena Fastigheter, Svenska Bostäder, Tjörn Bostads och Wihlborgs.
Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet
Hämtar fler artiklar
Till startsidan