Kritiserad värmemätning införs av regeringen

VÄRME Regeringen har beslutat att införa regler för individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten i vissa svenska flerbostadshus. Beslutet är ett sätt att försöka möta EU:s krav i frågan – krav som sågats av såväl Boverket som branschorganisationer.

Kritiserad värmemätning införs av regeringen
Ett av fastighetsbranschens argument mot IMD Värme har varit att svenska flerbostadshus inte är byggda så att det går att mäta värme på ett korrekt och rättvist sätt. Foto: Adobe Stock

Den 1 november beslutade regeringen att införa regler för individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten på lägenhetsnivå i svenska flerbostadshus.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Reglerna införs efter att EU-kommissionen har haft synpunkter på hur Sverige implementerat EU:s Energieffektiviseringsdirektiv, EED, vad gäller IMD av värme och tappvarmvatten.

Det har hittills inte funnits några krav på IMD i Sverige och den största delen av fastighetsbranschen har också länge motsatt sig att det skulle införas, främst vad gäller värmedelen.

Mätningen blir inte rättvis

De största argumenten från bland annat Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har varit att svenska flerbostadshus inte byggda så att det går att mäta värme på ett korrekt och rättvist sätt. Eftersom det också sker en omfattande värmeöverföring mellan lägenheterna.

Fastighetsbranschen har också hänvisat till de allmännyttiga bostadsföretag som provat IMD för värme i cirka 8000 lägenheter och inte kunnat visa att det leder till minskad energianvändning. En slutsats som även Boverket gjort i tidigare analyser.

Renoveringar ska minska antalet som omfattas av kravet

Nu inför regeringen en kompromiss som de hoppas ska tillfredsställa både EU och svenska fastighetsägare. Enligt ett pressmeddelande från energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman kommer de nya kraven endast beröra en mindre mängd byggnader i Sverige, uppskattningsvis 14 procent av landets flerbostadshus.

För dessa flerbostadshus kommer det enligt de nya reglerna att finnas möjligheter till undantag som ger incitament till energieffektiviserande renovering. Boverket uppskattar att cirka 308 GWh kan sparas årligen om de byggnader som omfattas av kravet på IMD av värme, det vill säga de flerbostadshusen med sämst energiprestanda, istället renoveras så att de inte längre omfattas av kravet.

– Det är trots allt bra att regeringen begränsat kraven till en mindre del av flerbostadshusbeståndet. Men givet att kostnaderna för IMD Värme underskattats i de utredningar som föregått regeringsbeslutet borde tröskelvärdena kunnat ha satts högre, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för styrmedel och energianvändning på Energiföretagen Sverige i en presskommentar.

Fastighetsägarnas Rikard Silverfur är inte imponerad av kompromissen.

– Att regeringen går vidare med krav på IMD Värme är beklagligt. I Sverige råder det i det närmaste konsensus om att IMD Värme inte sänker energianvändningen. Faktiskt erfarenhet från IMD Värme i Sverige visar att energianvändningen ökar. Istället för att lägga resurser på faktiska energieffektiviseringsåtgärder måste nu ägarna av 14 procent av flerbostadsbeståndet påvisa det vi alla vet, att IMD Värme inte är kostnadseffektivt. Dessutom ska detta följas upp av kommuner. Det här är dålig klimatpolitik från regeringen, säger Rikard Silverfur.

Ändringarna införs i förordningen (2014:348) om energimätning i byggnader och träder i kraft redan den 1 december 2019.

FAKTA

Förslaget innebär i korthet att:

  • Den som äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Den som äger ett flerbostadshus i något av landets övriga län som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Den som för egen räkning utför eller låter utföra en ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar en ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska i samband med ombyggnaden installera system för IMD av varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten.

Möjligheter för undantag finns:

  • System för IMD av värme eller tappvarmvatten behöver inte installeras om det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås.
  • System för IMD av värme behöver inte heller installeras om andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre primärenergital än de gränsvärden som anges.

Källa: Regeringskansliet

Hämtar fler artiklar
Till startsidan