Norrländska regioner efterlyser ny järnvägspolitik

TRANSPORTER OCH TRAFIKPLANERING Den svenska tågtrafiken har trots sina miljöfördelar fortfarande svårt att hävda sig mot både vägtrafiken och flyget i många delar av landet. Nu höjer sju norrländska regioner rösten för ett mer sammanhållet järnvägsnät på 250 kilometer i timmen.

Norrländska regioner efterlyser ny järnvägspolitik
Foto: Norrtåg AB

De sju norrländska regionerna saknar en helhetsbild för framtidens järnvägssystem där hela Sveriges behov och möjligheter tas med i beräkningen.

Nu lägger de fram ett förslag som de genom samarbetet Botniska korridoren arbetat med under flera år. Det handlar främst om ett mer sammanhållet järnvägsnät på 250 kilometer i timmen som sträcker sig över hela landet.

FAKTA

Botniska korridoren

Bakom samarbetet står sju regioner som tillsammans representerar över sjuttio procent av Sveriges yta. Det är regionerna: Gävleborg Västerbotten Norrbotten Västerbotten Örebro Västernorrland Dalarna  

–  Infrastrukturpolitiken har inte hängt med den enorma efterfrågan som blivit för tågresor, varken för arbete, nöje och turism eller godstransporter. Den kritik som vi har nu är att visionen om framtidens järnväg främst handlar om höghastighetstågen, vi ser inte att politikerna har förklarat visionen för resten av landet och hur de vill lösa kapacitetsbristen uppåt.

Det säger Joakim Berg. Han jobbar som kommunikationsansvarig på Norrtåg AB och leder även arbetet med att samordna norra och mellersta Sveriges röst i tågtrafiken.

– Vi delar liknande utmaningar och är starkare tillsammans. Infrastruktur är ett system, det hjälper inte att det fungerar hos mig men inte hos min granne. Nu är det viktigt att arbetet med att både bygga ut och förstärka järnvägsinfrastrukturen snabbas upp. Med högre hastigheter får vi de restider mellan våra städer som gör att de kan växa ihop, säger han.

En gemensam ryggrad i transportsystemet

Förslaget de har utgår från Trafikverkets analys för ett nät på 250 kilometer i timmen mellan storstadsregionerna Köpenhamn, Göteborg, Oslo och Stockholm samt mellan Stockholm och Luleå. En järnväg som de menar kraftigt skulle kunna minska dagens restider med tåg och samtidigt skapa en ryggrad för transportsystemet och anslutande banor.

Kostnaderna för systemet uppskattas till 153 miljarder kronor och skulle enligt Botniska korridoren kunna färdigställas på 10-15 år.

– Trafikverkets delrapport om höghastighetsjärnvägen visar tydligt att även med god vilja så kommer det att ta tid innan vi kan komma igång med ett bygge av den. Ett järnvägsnät för 250 km/h är en vision där stora delar kan komma på plats snabbt, då de flesta delar redan är under byggnation eller har kommit långt i planeringen, säger Joakim Berg.

Han bor själv i Umeå och påpekar att där märks effekterna av Bottniabanan tydligt i regionen, genom att Umeå och Örnsköldsvik har kunnat växa ihop och få en gemensam arbetsmarknad.

– Mellan Umeå och Örnsköldsvik går det att åka snabbt, sen tar det stopp. Ökar man hastigheten mellan Luleå och Stockholm kommer vi få se en betydande effekt i dessa regioner.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan