Hårdare krav i klimatdeklarationen snart att vänta

Klimatdeklaration Krav på klimatdeklaration för nybyggen införs nästa år. Fortfarande är det osäkert när gränsvärden för växthusgasutsläpp ska införas. Men det kan bli tidigare än 2027, enligt Boverket.

Hårdare krav i klimatdeklarationen snart att vänta
Foto: Adobe Stock

Boverket har under flera år arbetat med olika utredningar om hur byggsektorns klimatpåverkan ska minska. Den 1 januari 2022 införs som väntat krav på klimatdeklarationer för de flesta nybyggen med bygglovsplikt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Kritik mot brist på gränsvärden

Klimatdeklarationer införs för att snabba på omställningen och öka kompetensen om klimatpåverkan från byggprocessen.

Branschföreträdare framförde under remissrundan synpunkter på att det borde införas maxvärden för utsläpp av växthusgas. Boverket hade föreslagit detta, tros det finns gränsvärden inte med i det aktuella beslutet.

Kan bli gränsvärden tidigare än 2027

– Vi lämnade ett förslag till regeringen i juni 2020 att gränsvärden införs lämpligen 2027. Regeringen har aviserat att Boverket ska få ett nytt uppdrag om det går att införa gränsvärden tidigare än Boverkets förslag. Boverket har ännu inte fått något uppdrag, uppger Kristina Einarsson, expert miljö och klimat på Boverket.

Boverkets förslag var att ”nivån för gränsvärden 2027 sätts till cirka 20–30 procent lägre klimatutsläpp än ett referensvärde”, som tas fram i en studie med klimatberäkningar. Det skulle sedan bli skärpta regler 2035 och 2043 ”för att ligga i linje med riksdagens klimatmål 2045”.

Inför livscykelanalys light

Förhoppningen är att kravet på klimatdeklaration höjer branschens kompetens inom livscykelanalys.

Klimatdeklarationen omfattar dock bara analys av byggskedets klimatpåverkan. Något som flera remissinstanser, bland annat JM, Skanska, Riksbyggen och Rise, ansåg var en brist. Det kan leda branschen att prioritera fel material, var en invändning.

Regeringen har bollen

Boverkets vill att fler faser i byggnadens livscykel och fler delar av byggnaden ska klimatdeklareras framöver. Frågan om nästa steg och tidsplan för skärpningar ligger på regeringens bord, enligt Boverket.

Boverket skapar databas för byggprodukter

För att stötta byggbranchen har Boverket skapat en databas över byggprodukters klimatavtryck, som är representativ för svenska förhållanden. Klimatdatan där är dock satt 25 procent högre än genomsnittet för att stimulera användning av specifik data för byggprodukter. Tanken är också att pusha tillverkarna att redovisa produktspecifika klimatdata, uppger Boverket.

Så stor blir extrakostnaden för klimatdeklarationen

Det är byggherren som är ansvarig för att klimatdeklarera nya byggnader. Dessa uppgifter registreras sedan hos Boverket. Kommunen kommer inte att kunna ge slutbesked utan en registrerad klimatdeklaration.

Boverket har i sitt underlag försökt att beräkna kostnaden för byggherren att göra en klimatdeklaration. Kostnadsspannet hamnar från 20 000-90 000 kronor per objekt, enligt Boverket.

Läs vilka byggnader som måste klimatdeklareras

Hämtar fler artiklar
Till startsidan