Nya EPD:er kräver redovisning av avfallshantering

CIRKULARITET Standarden för miljövarudeklarationer i byggsektorn (EPD) har uppdaterats och innehåller flera nya krav. Ett av dem är att redovisning av produktens avfallshantering blir obligatorisk vilket kan göra nytta för cirkulariteten inom samhällsbyggnadssektorn.

Nya EPD:er kräver redovisning av avfallshantering
Foto: Adobe Stock

Sedan november 2019 finns det en ny version av EPD-standarden för byggprodukter; EN 15804.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Enligt Kristian Jelse, konsult med inriktning på LCA och EPD på företaget Greendesk, är LCA-metodiken under ständig utveckling och beräkningsreglerna behöver därför uppdateras.

– Den förra versionen som släpptes har varit något av en succé som lett till att både tillgång och efterfrågan på livscykelbaserad miljöinformation för byggprodukter har ökat kraftigt, säger han.

Nya versionen unik för byggsektorn

Det har kommit flera tusen EPD:er sedan den tidigare standarden infördes 2010 och Kristian Jelse, som jobbat med frågorna under långt tid ser nu ett ökat fokus på livscykelanalyser inom samhällsbyggnadssektorn i och med det kommande kravet på klimatdeklarationer.

– Den nya versionen är unik för byggsektorn, säger han och berättar att den innehåller flera nya krav.

Till exempel kommer redovisning av den framtida avfallshanteringen för produkten att bli obligatorisk, fler miljöindikatorer ska redovisas i EPD:n och den underliggande LCA-studien ska bli mer utförlig för vissa punkter.

Vad gäller det nya kravet på att redovisa produkters cirkularitet så tror Sara Nilsson, EPD-specialist på konsultbolaget WSP, att det kan komma att göra stor nytta.

– Men det kommer att dröja innan det finns det tillräckligt många som räknat på det, branscherna kommer att behöva ta fram schabloner till en början. Men på sikt kommer det att leda till ökad kunskap. Jättebra att det kommer upp på bordet, cirkularitet är absolut en väldigt het fråga, säger hon.

Fler hanterar frågorna systematiskt

Även hon spår en ökat fokus på EPD:er i och med kravet på klimatdeklarationer.
– Det kan lite jämföras med när Trafikverket började ställa krav på klimatkalkyler, det har satt väldigt mycket i rullning inom anläggningsbranschen och bidrar till att fler börjar hantera frågorna mer systematiskt, säger hon.

En övergångsperiod med två standarder

Den största utmaningen nu enligt både Sara Nilsson och Kristian Jelse kommer bli att det under en tid kommer att finnas två standarder, så det kan bli svårt för beställarna att veta vad de ska ställa för krav.

På frågan vad som är viktigast att tänka på i och med detta svarar Kristian Jelse:

–Att tänka igenom vilken information man efterfrågar och varför, samt att kommunicera detta tydligt till materialtillverkarna.

Sara Nilsson säger att det är viktigt att förbereda sig för de frågor som kommer att uppstå om jämförbarhet mellan gamla och nya EPD:er.

– Detta behöver man som beställare tänka igenom noga. Det är en övergångsperiod nu då de EPD:er som redan har tagits fram har en giltighetstid om fem år oberoende av att det kommit en uppdaterad standard.

– Om alla dessa skulle behöva uppdateras före utgångstiden på grund av att kravbilden från beställare har ändrats så kan det leda till omfattande arbete och kostnader för dem. Bäst är om man kan hitta ett mellanläge under övergångsfasen där både gamla och nya EPD:er kan användas som verifikat, avslutar hon.

FAKTA

De nya kraven i EN 158 04

  • I de flesta fall kommer nu redovisning av den framtida avfallshanteringen och dess konsekvenser utanför produktens livscykel att vara obligatorisk. Tidigare kunde företaget alltid välja att endast redovisa produktens tillverkning i sin EPD.
  • Miljöindikatorerna som ska redovisas i EPD:n är fler och bygger på andra metoder än tidigare. Detta gör att indikatorerna i en ny EPD oftast inte kommer att vara direkt jämförbara med EPD:er baserat på den tidigare standarden. Det är också obligatoriskt att redovisa viss annan information till exempel produkten och förpackningens innehåll av biogent kol.
  • Projektrapporten och den underliggande LCA-studien kommer att vara mer utförlig på ett par punkter. Ett antal miljöpåverkansindikatorer där metoderna fortfarande är under utveckling måste även de beräknas och redovisas i projektrapporten. Datakvalitetsbedömningen har också gjorts mer omfattande.

Källa: Greendesk

Hämtar fler artiklar
Till startsidan