Ökad elproduktion från vatten och vind under 2020

ENERGI Elproduktionen från vatten- och vindkraft ökade under 2020 enligt Energimyndighetens årssammanställning. Samtidigt minskade både den totala elproduktionen och elanvändningen i Sverige under förra året.

Ökad elproduktion från vatten och vind under 2020
Foto: Adobe Stock

Enligt Energimyndighetens preliminära årssammanställning stod vatten- och vindkraft för 62 procent av den totala elproduktionen  under 2020. Det är en kraftig ökning från året innan då den stod för 51 procent av den totala produktionen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Minskad elproduktion

  Andel av elproduktionen 2020
  Bild:
  Energimyndigheten

  Samtidigt minskade elproduktionen med 5,6 TWh jämfört med året innan och landade på 158,8 TWh totalt. Mest producerade vattenkraften. Kärnkraften minskade med 27 procent jämfört med året innan. Det gjorde även den konventionella värmekraften som visade en minskning på 18 procent jämfört med 2019.

  Produktionsrekord för vindkraften

  Vindkraftens produktion nådde nytt rekord under 2020. Den producerade 27,6 TWh, en ökning med 7,7 TWh jämfört med 2019. Mest el producerade den under januari, och minst i juli.

  – Under 2020 har vi sett att vindkraftens bidrag till vår elproduktion ökar. Detta beror på ett blåsigt år men framförallt en fortsatt utbyggnad av vindkraften, säger Camilla Dellby, analytiker på Energimyndigheten i en kommentar.

  Minskad elanvändning och ökad import

  Den totala användningen av el, inklusive förluster vid överföring, var 133,8 TWh år 2020. En nedgång med 3 procent.

  Uppvärmningen för bostäder och service minskade något och landade på 73,3 TWh (efter att hänsyn tagits till variationer i utomhustemperaturer), vilket är en minskning med 1,7 procent jämfört med året innan.

  Trots att både elproduktionen och elanvändningen gick ner under året har det enligt Energimyndigheten exporterats och importerats mer el jämfört med förra året. Importen av el uppgick till 11,8 TWh, en ökning med cirka 30 procent. Exporten av el uppgick till 36,8 TWh. Det är en ökning med cirka 5 procent.

  Vad detta beror på har inte analyserats ännu enligt Energimyndigheten.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan