Nu planeras Sveriges första gigawattpark för solel

SOLENERGI Sverige har lägre solinstrålning än de flesta länder inom EU men gott om mark. Det påpekar Solkompaniet som nu startar ett nytt affärsområde med målet att öka andelen el från större parker och etablera Sveriges första gigawattpark.

Nu planeras Sveriges första gigawattpark för solel
Johan Öhnell Foto: Solkompaniet

Solkompaniet vill öka andelen energi från större solelsparker och påbörjar nu planeringen av vad som ska bli Sveriges första gigawattpark för solel.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Företaget gör bedömningen att det fram till år 2030 kommer uppföras solelsparker på tio gigawatt i Sverige, vilket skulle ge en årlig produktion på tio miljarder kilowattimmar.

  –  Sverige är en del av en nordeuropeisk elmarknad med en väl fungerande prissättning av el och en ständigt utbyggd kapacitet mellan länderna. Flertalet länder som vi har kablar till, har betydande mängder fossil elproduktion som ska fasas ut och ersättas av förnybar el i enlighet med EU:s övergripande klimatmål. Det innebär att investeringar i solelsparker både har låg risk och skapar stor klimatnytta, säger Johan Öhnell, styrelseordförande i Solkompaniet.

  Hur långt har ni kommit med planerna för gigawattparken?

  – Vi har sett att förutsättningarna finns i elnätet i mellersta och södra Sverige och där finns det också bra markområden så vi har inlett samtal med kommuner och markägare. En sådan här stor park tar tid och byggs i etapper men vi räknar med att starta under 2022. Vi rekryterar också fler personer och startar nu ett nytt affärsområde kring detta.

  Vad menar ni med bra markområden?

  – Vi tittar på betesmark, alltså mark som man inte odlar på. Den finns det gott om och den behöver hållas öppen vilket vi kommer se till att göra. I somras när vi byggde en park i Kristianstad ställde faktiskt länsstyrelsen krav på att parken även skulle öka den biologiska mångfalden i området genom att vi planterade ett antal växter som det var ont om.

  Johan Öhnell berättar att för att bygga 10 gigawatt solel behövs det 30 000 hektar mark vilket motsvarar fyra procent av betesmarken i mellersta och södra Sverige.

  Vad krävs för att ni ska komma igång?

  – Kommunerna är en väldigt viktig del eftersom de oftast äger bra mark och gillar solel, så just nu är vi ute och pratar med de som är intresserade av solel i sin kommun.

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan