Ökad elproduktion under 2019

ENERGI Den totala elproduktionen ökade i Sverige under 2019, främst på grund av att vindkraften och vattenkraften producerade mer än vanligt. Samtidigt minskade elanvändningen något, vilket innebar att Sverige kunde exportera mer el än tidigare år.

Ökad elproduktion under 2019
Vindkraften slog produktionsrekord under 2019. Foto: Stock Adobe

Enligt Energimyndighetens preliminära årssammanställning för 2019 uppgick den totala elproduktionen i Sverige till 164,4 terawatttimmar (TWh), vilket är en ökning med 6 TWh från 2018.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Ökningen beror främst på att vattenkraften och vindkraften producerade mer än vanligt. Vindkraften slog produktionsrekord under 2019. Preliminär statistik i årssammanställningen visar att den producerade 19,9 TWh, vilket är en ökning med cirka 20 procent jämfört med 2018.

– Det blåste mycket under årets sista månader, vilket tillsammans med den fortsatta utbyggnaden av vindkraft bidrog till produktionsrekordet, säger  Camilla Dellby på Energimyndigheten i en kommentar.

Även vattenkraften ökade sin produktion jämfört med året innan. Kärnkraften producerade något mindre, främst på grund av att Ringhals 2 trappade ner sin produktion under slutet av året, för att sedan tas helt ur drift vid årets slut.

 

Solelproduktionen är fortfarande en liten del av totala produktionen och ingår inte i sammanställningen. Bild: Energimyndigheten

Elproduktionen från konventionell värmekraft blev 15,6 TWh vilket var ca 0,5 TWh mer än året innan.

Exporten av el ökade

Samtidigt som elproduktionen ökade, minskade elanvändningen inom främst industri och energisektor, med 3 TWh till 138, 2 TWh. Det gjorde att Sveriges nettoexport av el förra året blev rekordstor enligt Energimyndigheten.

Totalt exporterades cirka 35,2 TWh, till största delen till Finland. Samtidigt importerades cirka 9 TWh, det mesta från Norge.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan