Ökad trafik – men minskade utsläpp

Transporter Utsläppen av växthusgaser från personbilar och lastbilar minskade förra året jämfört med 2020. Detta trots att trafiken ökade.

Ökad trafik – men minskade utsläpp
Ökad andel biodrivmedel och elektrifiering bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.

Utsläppen av växthusgaser minskade med 0,3 procent under 2021, jämfört med 2020. Siffrorna är preliminära beräkningar som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Trafikverket.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Det är positivt att utsläppen minskar men takten är lägre än vad som behövs för att nå klimatmålen. För att nå målet till 2030 behöver utsläppen minskas med i snitt cirka nio procent per år, säger Cecilia Hult, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, i en kommentar.

Medelbilen har blivit bränslesnålare

Både personbilstrafiken och lastbilstrafiken ökade under 2021 – med utsläppen minskade trots det. Den ekvationen förklaras med ökad andel biodrivmedel genom höjd reduktionsplikt på bensin och diesel, elektrifiering genom ökad nyregistrering av laddbara bilar samt övrig energieffektivisering.

Medelbilen blir bränslesnålare och det är en följd av att äldre bilar försvinner ur trafik och nyare, mer bränslesnåla bilar kommer in.

Koldioxidutsläppen för nya personbilar var i snitt 93 g/km under 2020 och sjönk till 75 g/km under 2021.

Effekter av elektrifieringen

Förra året började man också se effekterna av elektrifieringen, även om rena elbilar bara utgjorde två procent av alla bilar i slutet av 2021.

– De preliminära utsläppen för 2021 innehåller större osäkerheter än vanligt till följd av pandemin och de olika metoderna för att mäta trafiken jämfört med den offentliga statistiken. Under 2020 såg vi stora skillnader mellan hur trafiken med personbil minskade och hur godstrafiken i stora drag var oförändrad. Dessa trender fångades inte helt i den preliminära statistiken för 2020. Vi kan nog förvänta oss liknande skillnader för 2021, säger Cecilia Hult.

En utförlig analys finns att läsa på Trafikverkets webbsida.Hämtar fler artiklar
Till startsidan