Pilotprojekt vill börja sälja begagnade stålbalkar

Cirkulär ekonomi Emma Danielsson på Sweco är en av initiativtagarna till ett nytt pilotprojekt som ska titta på möjligheten att rädda stålbalkar från rivningsobjekt och sälja dem vidare i större skala.

Pilotprojekt vill börja sälja begagnade stålbalkar
Emma Danielsson, Sweco. Foto: Stock Adobe/Privat

Tidigare har stålbalkar återanvänts från byggnad till byggnad i enstaka pilotprojekt, enligt teknikkonsultbolaget Sweco. Nu samarbetar Sweco med Tibnor och Dekra för att se om det går att skapa en cirkulär affärsmodell mot helt nya kunder.

Emma Danielsson, Sweco. Foto: Privat

– Vad vi känner till har ingen sålt det som lagervara för husbyggen tidigare, kommenterar projektledare Emma Danielsson pilotprojektet.

Byggbranschen har tagit fram en gemensam färdplan för att nå nettonollutsläpp 2045. På flera håll pågår ambitiösa försök med att ställa om och öka graden av cirkularitet.

Så ska stålbalkar tas om hand

Emma Danielsson menar att det krävs både enkla och lönsamma metoder för att ta tillvara rivningsmaterial.

Hur kommer rivningen gå till för att det ska bli återanvändbart?

– Material separeras vid rivning redan i dag, men en del av projektet blir att undersöka hur sortering och så vidare ska gå till för att fungera praktiskt i ett återbruksflöde.

De nedmonterade stålbalkarna är tänkta att säljas via Tibnors upparbetade distributions- och kundnät.

Hur kommer kvalitetsgranskningen gå till?

– Exakta processen beror på förutsättningarna i den aktuella byggnaden men som utgångspunkt kommer vi att följa den nya processen från MVR. Kvalitetsgranskningen är ju en viktig del i projektet och det är därför Dekra är med som ett av samarbetsföretagen.

Emma Danielsson förklarar att målet med pilotprojektet är att undersöka vad som krävs för att nå en fungerande och lönsam eller i alla fall kostnadsneutral process för återanvändning av stålprofiler. De vill också ta reda på hur stor besparing av koldioxidutsläpp som går att få med den tänkta processen, där de återanvända balkarna samlas hos en leverantör och säljs igen.

Efterlyser pilotbyggnad med stålbalkar

Men innan pilotprojektet kan dra i gång på riktigt finns det ett stort hinder att klara av:

– Än så länge har vi inte hittat någon passande byggnad för projektet, säger Emma Danielsson, som efterlyser tips på rivningsobjekt – byggnader med stålkonstruktion uppförda efter 1971.

Varför behöver huset vara byggt efter 1971?

– Det beror på att den nya stålbyggnadsnormen publicerades då.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan