Så minskar Sveriges första nettonoll-äldreboende klimatavtrycket

Hållbart byggande Sköndalsvillan i Tyresö blir första NollCO2-certifierade äldreboende i Sverige. Detta är ett av Sweden Green building councils (SGBC) sju pågående pilotprojekt för att utveckla certifieringen av nettonoll klimatpåverkan från nya byggnader.

Så minskar Sveriges första nettonoll-äldreboende klimatavtrycket
Sköndalsvillan. Sveriges första nettonoll-certifierade äldreboende. Illustration: Hemsö

Fastighetsutvecklaren Hemsö, som bygger äldre- och korttidsboendet Sköndalsvillan i Tyresö, valde en hybridstomme mellan trä och betong för att få lägre koldioxidutsläpp. Genom att också byta ut en rad andra vanliga byggmaterial och installera solceller minskar klimatpåverkan ytterligare.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Fakta

NollCO2-certifiering

NollCO2-certifiering innebär att fastighetens totala klimatpåverkan i produktionsskedet ska minskas med minst 30 procent jämfört med traditionellt byggande. Den del av klimatskulden som kvarstår efter att klimatsmarta åtgärder är utförda behöver klimatkompenseras genom till exempel vindkraft, solcellsanläggningar, trädplantering och egna energiprojekt i det befintliga fastighetsbeståndet. Fastigheten kommer därmed att vara klimatneutral till år 2030.

Källa: SGBC

Fakta

Så nollCO2-certifierades äldreboendet

Här är valen som sänker koldioxidutsläppen från byggnationen:

  • Hybridstomme av trä och betong
  • Koldioxidreducerad betong
  • Återbrukat tegel
  • Linoleumgolv som ersätter PVC-mattor
  • Mer noggranna beräkningar för konstruktion vilket möjliggör mindre dimensioner som leder till mindre materialåtgång
  • Ventilationskanaler uppbyggda av isolering i stället för metall
  • Återvunnen stenullsisolering med låg energiåtgång vid tillverkning
  • Alla maskiner på arbetsplatsen körs på HVO diesel eller el
  • Nytt system för varmvattencirkulation som minskar energiförluster och vattenanvändning samt risken för legionella
  • Solceller på tak samt gröna tak

Källa: Hemsö

Byggnationen av Sköndalsvillan är ett av Sweden Green building councils (SGBC) sju pågående pilotprojekt för att utveckla certifieringen av nettonoll klimatpåverkan.

‒ Vi i branschen står inför en stor utmaning att anpassa oss till klimatfrågan därför är det glädjande att vi nu fått certifieringen som är ett viktigt steg i Hemsös klimatarbete. Med nuvarande design så ligger koldioxidavtrycket 59 procent lägre än hur man traditionellt uppför äldreboenden, det ger oss viktiga erfarenheter till vårt fortsatta klimatarbete, säger Emma Weman, hållbarhetschef på Hemsö, i ett uttalande.

Stiftelsen Stora Sköndal kommer att hyra in sig och driva äldreboende, som rymmer 80 lägenheter, samt korttidsboende med 12 lägenheter. Inflyttning sker först till våren.

Utöver NollCO2 har fastigheten även miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad Guld, uppger Hemsö.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan