Satsning på statliga servicekontor i utsatta områden

SOCIAL HÅLLBARHET Tillgången till statlig service är ojämnt fördelad över landet, både mellan både stad och land och mellan svenska städers inner- och ytterområden. Nu tillför regeringen medel för att Statens servicecenter ska kunna öppna servicekontor i utsatta områden.

Satsning på statliga servicekontor i utsatta områden
Foto: Försäkringskassan

Enligt ett pressmeddelande från civilminister Lena Micko (S) kommer regeringen att öka anslagen till Statens servicecenter för att det ska bli möjligt att öppna servicekontor i utsatta områden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Genom satsningen hoppas regeringen  att den statliga närvaron i områden med socioekonomiska utmaningar ska stärkas samtidigt som samhällsservicen  förbättras för de som bor där.

Vid de statliga servicekontoren har besökare möjlighet att få personlig service i ärenden som rör Skatteverkets, Pensionsmyndighetens och Försäkringskassans verksamheter, samt i vissa fall även Arbetsförmedlingens.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Exakt i vilka områden som de nya servicekontoren lokaliseras är ännu inte bestämt.

FAKTA

Anslag till Statens servicecenter

  • För öppnandet av nya servicekontor i utsatta områden ökas Statens servicecenters anslag för servicekontorsverksamheten med 15 miljoner kronor 2021, 60 miljoner kronor för 2022 och 75 miljoner kronor varaktigt från och med 2023.
  • Dessa nya medel tillkommer utöver de medel regeringen tidigare aviserat för inrättandet av nya servicekontor i budgetpropositionen för 2020.

Källa: Regeringskansliet

Hämtar fler artiklar
Till startsidan