Ståhle: Trafikproblemet kräver tuffa beslut

TRAFIKPLANERING Forskaren och stadsplaneraren Alexander Ståhle ser trafiken som den största utmaningen i dagens stadsplanering. Mindre biltrafik, mer kollektivtrafik och cykel- och gångbanor finns idag med som målbild i de flesta svenska städers översiktsplaner. Men det krävs att fler sätter ner foten om visionerna ska förverkligas.

Ståhle: Trafikproblemet kräver tuffa beslut
Alexander Ståhle Foto: Spacescape

Alexander Ståhle är doktor i stadsbyggnad på KTH och vd för arkitektkontoret Spacescape. Han har forskat på hur städer och stadsplaner skapar attraktivitet, hållbarhet och rättvisa och anlitas ofta som stadsplanerare och föreläsare inom stadsutveckling, byggande och trafik.

I sin doktorsavhandling undersökte han möjligheterna att bygga täta och gröna städer, något som är fullt möjligt med en bra stadsplanering enligt honom.

Han anser dock att debatten kring huruvida man ska bygga på och vid grönområden är förenklad och menar att det går att öka kvaliteten och tillgängligheten till många grönområden, genom att bygga i närheten av dem.
– Genom att bygga närmare grönområden skapar man närhet till rekreationsområden och ger dem lokal förankring. Det går även att öka kvaliteten på många grönområden genom att ta bort trafikbarriärer och exempelvis omvandla hårdytor som parkeringsplatser till grönyta, säger han.

Målbilden finns med i städernas översiktsplaner

Alexander Ståhle ser trafikproblemet som den största utmaningen i dagens stadsplanering.
– Enligt forskningen efterfrågar människor en tät gåvänlig stad och alla vill ha grönområden. Med trafiken är det lurigare, många vill kunna köra bil men ingen vill ha biltrafiken. Det är en paradox som vi lever i där vi byggt upp samhället kring att det är enkelt och bekvämt att leva med bil. Men konsekvenserna av den tanken har lett till en katastrof där vi fått urbana samhällen som fullständigt är ockuperade av biltrafik, säger han.

I ett av sina forskningsprojekt har han gjort en trendanalys som beskriver hur framtidens städer och trafik skulle kunna se ut. Och målbilden, med städer med mindre biltrafik, mer kollektivtrafik, cykel- och gångbanor finns idag, enligt Alexander Ståhle, med i de flesta svenska städers översiktsplaner.

– Utmaningen är att förverkliga den målbild som man formulerat i översiktsplanerna och med analyser visa vilka förbättringar som det leder till, säger han.

Städer som statuerar exempel

Han nämner flera större städer som nu statuerar exempel genom att vända utvecklingen och trafikpolitiken.
– Paris har infört bilfria dagar, London bygger cykelbanor och Oslo har varit väldigt progressiva och stänger av biltrafiken i innerstaden samtidigt som de investerar 10 miljarder kronor i ett nytt cykelnät.

Även många svenska städer är enligt Alexander Ståhle på gång men har olika utmaningar att förhålla sig till.

– Malmö är mer kompakt medan Göteborg, som är en utspridd stad, har det tuffare att få till bra cykelstråk och kollektivtrafik. Det finns många tätorter som satsar på bättre trafik som Umeå och Linköping. Och flera sommarorter som Varberg och Simrishamn har varit duktiga på att förstå att det krävs mer levande stadskärnor för att bli attraktiva, säger han.

För att fler ska komma vidare i arbetet tror han att det krävs en del tuffa beslut.

– Bland annat behöver parkeringsnormen ändras och hastighetsgränser sänkas. Mycket går att lösa utan att bygga om hela städer. Det som krävs är att någon sätter ner foten, precis som med rökningen, avslutar Alexander Ståhle.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan