Skattungbyn bygger framtidens transportsamverkan

KOLLEKTIVTRAFIK Klimatkrisen kräver nya transportlösningar, bland annat behöver befintliga transporter utnyttjas bättre. De flesta studier och lösningsförslag utgår från städerna men på landsbygden, där de flesta är beroende av bil, krävs nya tankesätt.

Skattungbyn bygger framtidens transportsamverkan
Tanken är att undersöka om man kan gifta ihop kollektivtrafiken på landsbygden med andra resurser och undersöka vilka andra tjänster som efterfrågas. Foto: Adobe Stock

I projektet Kollaborativ kollektivtrafik för levande landsbygd utvecklar och testar IVL Svenska Miljöinstitutet samverkan mellan kollektivtrafik och privata, kollaborativa mobilitetstjänster på landsbygden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Tanken är att undersöka om man kan gifta ihop kollektivtrafiken på landsbygden med andra resurser och undersöka vilka andra tjänster som efterfrågas, exempelvis att hyra eller låna grannens bil eller att samåka med skoltaxin fast man är pensionär. Hur kan man bo på landsbygden och få bättre transportmöjligheter? Många samåker redan idag, vi undersöker bland annat hur man kan bygga vidare på det, säger Åsa Hult, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Inom projektet studeras och testas olika sätt att organisera samåkning och olika mobilitetstjänster i relation till kollektivtrafik på ett antal mindre orter i Sverige.

En av orterna är Skattungbyn i Orsa kommun. Där har byutvecklingsföreningen startat samåkning mellan privatpersoner med hjälp av företaget Freelways app.

Enligt Åsa Hult testar även Dalatrafik att i Freelways app lägga in resor där samåkning kan ske, som till exempel med en färdtjänsttaxi. Det innebär att lediga platser i färdtjänsttaxin kan bokas av alla i Skattungbyn, och betalas som en vanlig kollektivtrafikbiljett.

Bygger på socialt förtroende

Kåre Olsson
Foto: Privat

Kåre Olsson från Skattungsbyns byutvecklingsförening ser appen som ett försök att bygga transportsamverkan som bygger på behov, inte på den sedvanliga lokaltrafikens villkor.
–  Den vanliga kollektivtrafiken kan aldrig fungera hos oss, de flesta transporter bör vara anropsstyrda här. Och om en resa görs ska den utnyttjas så mycket som möjligt, säger han.

Appen är uppbyggd så att de som ska göra en resa och de som vill åka med ska kunna hitta varandra. Den bygger enligt Kåre Olsson på ett socialt förtroende, där man antingen svarar ja eller nej vid en förfrågan. Appen innehåller ingen information om eventuella betalningar utan när privatpersoner samåker görs detta upp användarna emellan.
–  Men man måste tala om vad som gäller, säger Kåre Olsson.

Ingen taxitjänst

När nya lösningar testas uppstår ofta även juridiska frågor. En sådan kan vara om inte appen bara blir en form av svarttaxitjänst.
–  Då det är en sluten grupp räknas det inte som en taxitjänst. Men allt loggas i appen så tar man betalt blir man redovisningsskyldig om man överskrider Skatteverkets schablon, säger Kåre Olsson.

Enligt Åsa Hult blir den största utmaningen med projektet att få folk att testa nya lösningar.
–  De flesta har ju sina bilar och ser inte alltid någon anledning att lämna den bekvämligheten och testa något nytt, säger hon.

I Skattungbyn har appen börjat att användas, enligt Kåre Olsson. Av ett fåtal än så länge men byutvecklingsföreningen planerar fler aktiviteter för att sprida information om den.
– Det här är en fantastisk möjlighet då det inte är ett statiskt system utan kan utvecklas utifrån önskemål. Olika ställen har olika utvecklingsprocesser och dessa lösningar kan anpassas efter det, säger han.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan