Trendbrott i betongsektorn: ”Synen har förändrats”

MATERIAL Betong står för en betydande del av världens totala koldioxidutsläpp, men intresset för klimatförbättrade alternativ har länge varit svalt.
– Nu ser vi ett helt annat fokus på hållbarhet, både hos våra konkurrenter, kunder och allmänheten i stort, säger Carina Edblad, vd på Thomas betong, till Hållbart Samhällsbyggande.

Trendbrott i betongsektorn: ”Synen har förändrats”
Carina Edblad, vd på Thomas Betong. Foto: Pressbild/Adobe stock.

Betong är det mest använda byggmaterialet i världen och har spelat en avgörande roll för samhällsutvecklingen. Men den cement som används i betongen är en betydande källa till utsläpp och står för mer än 90 procent av dess klimatpåverkan. Men även om hållbarhet är en stor fråga för betongindustrin idag, så var det inte fallet för några år sedan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Under decennier har klimatförbättrad betong, även känd som grön betong, funnits på marknaden. Dessa varianter ersätter en del av cementet med alternativa bindemedel med lägre koldioxidutsläpp, såsom flygaska och mald granulerad masugnsslagg. Trots detta har efterfrågan på dessa produkter varit låg under lång tid.

Carina Edblad är vd på Thomas Betong, som genom koncernen Thomas Concrete Group har 2400 anställda och verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Hon berättar att bolaget var pionjärer i Sverige genom att introducera klimatförbättrad betong redan 2012.

– Jag hade stora förhoppningar om att det skulle bli en storsäljare, men efterfrågan var mycket låg vid den tiden. Marknaden var helt enkelt inte mogen. Nu ser vi ett helt annat fokus på hållbarhet, både hos våra konkurrenter, kunder och allmänheten i stort, säger hon till Hållbart Samhällsbyggande.

Carina Edblads analys stämmer också överens med bolagets försäljningssiffror. Under 2023 var över 30 procent av all fabriksbetong som levererades av Thomas Betong klimatförbättrad.

– Förra året var ett rekordår vad gäller försäljning av klimatförbättrad betong Thomagrön. Vi ser att vårt arbete i tidiga skeden ger resultat och att efterfrågan ökar, säger hon.

Och utvecklingen fortsätter framåt. Betongbranschens färdplan sammanfaller med cementindustrins planer och målsättningar, där man strävar efter att ha klimatneutral betong på marknaden år 2030 och att all betong som används i Sverige ska vara klimatneutral år 2045. För att uppnå dessa mål bedrivs forskning och utvecklingsprojekt runt om i världen för att minska cementhalten och hitta alternativa bindemedel med lägre klimatpåverkan, vilket även sker på Thomas Betong.

– Vi har producerat helt cementfri betong i småskaliga tester, vilket visar att det faktiskt är möjligt. Parallellt med det driver cementindustrin forskning och utveckling som gör att dagens cement har betydligt lägre klimatpåverkan än tidigare. Tekniken inom området utvecklas också kraftigt, där digitaliserad övervakning och mätning förenklar produktionsstyrningen, vilket också bidrar till en lägre klimatpåverkan, säger Carina Edblad.

Vidare betonar hon, med sina 40 år i byggbranschen, varav 13 år som VD på Thomas Betong, att hon är glad över den kraftiga utvecklingen och det engagemang som drivs inom hållbarhetsområdet. Hon poängterar att det är både roligt och nödvändigt att se att omställningen faktiskt sker nu.

– Hållbarhetsarbetet är oerhört viktigt, både för branschen som helhet och för vår planet. Därför måste vi fortsätta att arbeta både brett och aktivt, avslutar hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan