Ungas åsikter tas sällan med i beslutsprocesser

MEDBORGARDIALOG En undersökning från SKR och MUCF visar att ungas möjligheter att göra sina röster hörda i beslutsprocesser på lokal och regional nivå har ökat. Men deras åsikter och kunskaper tas oftast inte med när beslut sedan fattas.

Ungas åsikter tas sällan med i beslutsprocesser
Ungas synpunkter kommer sällan fram i frågor som rör utbildning, sjukvård, stads- eller markplanering. Foto: Stock Adobe

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, undersökt ungas inflytande i lokala och regionala beslutsprocesser genom en enkätundersökning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Att unga får inflytande i beslut på lokal nivå stärker deras kännedom om och tillit till det demokratiska systemet. Ungas kunskaper och erfarenheter är en resurs som bör tas tillvara i samhällsutvecklingen. Tack vare enkäten har vi fått en bra bild av hur ungas inflytande ser ut och vilka utmaningar som finns, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg i en kommentar.

  Dialogen sker oftast i ett tidigt skede

  Enligt undersökningen har möjligheten för unga att föra dialog med lokala och regionala beslutsfattare ökat de senaste fyra åren.

  Samtidigt är deras reella påverkan på viktiga beslut inte lika omfattande. Oftast sker dialogen i ett tidigt skede, till exempel under utredningsfasen, men färre kommuner och regioner för dialog med unga när beslut fattas, genomförs eller utvärderas enligt undersökningen.

  Hälften av kommunerna och regionerna för dialog med unga inför beslut som särskilt berör ungdomsverksamheter men deras synpunkter kommer sällan fram i frågor som till exempel rör utbildning, sjukvård, stads- eller markplanering.

  – Rapporten visar att kommuner och regioner bedriver en omfattande verksamhet för att stärka ungas inflytande, men vi ser också att unga upplever ett avstånd till beslutsfattare. Att arbeta med ungas inflytande på lokal nivå skapar bättre kvalitet i besluten och säkrar att vi har kommande generationer av engagerade medborgare, säger SKR:s vd Staffan Isling i en kommentar.

  Rapporten Ungas Inflytande bygger på en enkät från våren 2019 som 243 kommuner och 17 regioner har besvarat.

  Läs rapporten här

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan