Verktyg: Ny 3D-karta visar Stockholms bullrigaste platser

Buller Stockholms kommun kommer snart att lansera interaktiva 2D- och 3D-kartor över trafikbuller. Detta för att underlätta för såväl tjänstemän som allmänheten att visualisera ljudnivåer i olika områden.

Verktyg: Ny 3D-karta visar Stockholms bullrigaste platser
Fasaden mot rondellen vid Sergels Torg visar en ekvivalent ljudnivå på 65-70 decibel enligt bullerkartan.

Buller i stadsmiljö utgör ett betydande samhällsproblem och påverkar hälsan hos många storstadsbor. Stockholm har under flera år arbetat med att kartlägga bullerproblematiken, och nu tar man ytterligare ett steg framåt. I april lanseras nämligen bullerkartor med ett nytt 3D-gränssnitt, vilket möjliggör en detaljerad visualisering av bullernivåer över hela staden. Det går till och med att titta på buller i olika delar av enskilda fastigheter. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Buller orsakar mer än bara olägenheter. En rapport från 2022, framtagen inom ramen för FN:s miljöprogram, varnar för att buller utgör ett allvarligt hälsorisk för människor. Rapporten anger att 12 000 dödsfall per år i Europa är relaterade till buller, och att 48 000 européer årligen drabbas av hjärtproblem till följd av bullernivåerna.

Storstäder är särskilt hårt drabbade av bullerproblematiken, och därför har Stockholm under flera år arbetat med digitala verktyg som initiativ för att underlätta beslutsfattande kring åtgärder och planering av nybyggnationer. Dessa verktyg bidrar även till att stockholmarna enkelt kan avläsa bullernivåer i olika områden eller specifika byggnader. Nu lanseras en ny version av dessa bullerkartor i 3D, som på ett ännu enklare och mer användarvänligt sätt vägleder stockholmarna angående bullernivåer.

– I korthet går det ut på att bullerkartorna visar beräknade ljudnivåer från väg- och spårtrafiken i Stockholm. Det här är ett viktigt underlag, inte minst i den fysiska planeringen, berättar Stefan Troëng, miljöutredare vid Stockholms stad, i en kommentar.

Byggnader i närheten av vägar och tunnelbanespår brukar uppvisa mörkare prickar på kartan, vilket indikerar högre bullernivåer.

Vidare säger han att Kartläggningen ger en bra bild av bullrets utbredning i staden, och att den nya 3D-kartan gör det möjligt att se var på en fasad som bullerpåverkan är som störst. Detta genom att Ljudnivåerna illustreras som prickar i olika färger utefter graden av buller.

Kartorna har tagits fram av Tyréns i nära samverkan med Stockholms stad.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan