Verktyget som ska påskynda städernas klimatarbete

Klimat Ett nytt globalt verktyg ska hjälpa 300 städer över hela världen att påskynda sitt energi - och klimatarbete. Nu kan svenska städer ansöka om att delta.

Verktyget som ska påskynda städernas klimatarbete
Nu kan svenska städer ansöka om att delta i ett nytt initiativ som ska påskynda klimatomställningen. Foto: AdobeStock.

Verktyget Urban Transmissions Mission lanserades vid Cop26 i Glasgow förra året. Syftet är att påskynda energi – och klimatomställningen i världens städer som står för nästan tre fjärdedelar av den globala energiförbrukningen och 70 procent av utsläppen av växthusgaser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Det innehåller bland annat ett globalt utformat ramverk som hjälper städer att stärka sina egna klimatplaner och strategier, en plattform för kunskapsutbyte samt möjlighet att söka finansiering för tillämpade innovations – och pilotprojekt samt för kapacitetsutbyggnad.

  Fakta

  Det krävs för att ansöka

  För att kunna ansöka och delta gäller följande. Din stad måste:
  • ha minst 50 000 invånare
  • ha en framtagen klimatplan för staden
  • vara ett MI medlemsland, MI observatörsland eller EU-medlemsstat
  • vara medlem i GCoM-nätverket eller planera att ansluta åta sig att engagera och allokera resurser för deltagandet.

  Målet är att 300 städer världen över ska ha anslutit sig till initiativet senast 2030. De första 50 första städerna som deltar kommer att presenteras vid FN-mötet Cop27 i Sharm El Sheik i november.

  Fram till den 29 oktober kan nu svenska städer ansöka om att delta. För att göra det behöver städerna bland annat ha minst 50 000 invånare och en framtagen klimatplan.

  Initiativet är en del av Mission Innovation, som lanserades i samband med Parisavtalet 2015 och som bland annat EU-kommissionen står bakom.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan