Sju svenska kommuner i EU:s storsatsning på klimatneutrala städer

Klimat Sju svenska kommuner blir en del av EU:s ambition om 100 klimatneutrala städer till år 2030.
De ska agera föregångare så att alla Europas städer fortare kan ställa om till att bli bli klimatneutrala.

Sju svenska kommuner i EU:s storsatsning på klimatneutrala städer
Västra hamnen ett av Malmös stora hållbarhetsprojekt. Foto: Werner Nystrand

Inom Horisont Europa, EU:s ramprogram för forskning och innovation, driver EU-kommissionen missionen Cities mission om 100 klimatneutrala och smarta städer till år 2030.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Fakta

Cities mission

  • Inom Horisont Europa driver EU-kommissionen missionen om 100 klimatneutrala och smarta städer, som syftar till att samordna och driva på Europas städers arbete med klimatomställning.
  • Målet är minst 100 klimatneutrala och smarta städer fram till 2030 och att fler städer ska inspireras att följa efter för att bli klimatneutrala till senast 2050.
  • Programmet bidrar med nästan 360 miljoner euro i startfinansiering under 2021 – 2023 som stöd för nå målet och ytterligare medel kommer att tillkomma efter det.

I höstas öppnade EU-kommissionen för ansökningar från alla europeiska städer som vill medverka. Totalt kom 377 ansökningar in, varav 13 från Sverige.

De svenska kommunerna som är med är Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå.

”Ger oss kraft att driva på utvecklingen ytterligare”

– I Malmö har vi jobbat länge med hållbar stadsutveckling och vi har en tydlig ambition att ligga i framkant i klimatomställningen. Den senaste IPCC-rapporten visar att städer spelar en helt avgörande roll för att världen ska lyckas. Att vi nu är en av de utpekade städerna i EU gör mig både stolt och glad. Framför allt ger det oss kraft att fortsätta driva på utvecklingen ytterligare, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

”Öppnar upp möjligheter”

Städerna i EU:s Cities Mission ska agera föregångare så att alla Europas städer fortare kan ställa om till att bli bli klimatneutrala.

– Det är ett kvitto på det innovativa klimatarbete som Helsingborgs stad driver och på att vårt offensiva arbete med H22 är helt rätt, vilket har spelat stor roll för att vi har valts ut. För att bli klimatneutrala redan år 2030 krävs starka innovationspartnerskap. Att nu vara med i den här EU-satsningen öppnar upp massor med europeiska möjligheter för Helsingborg och Helsingborgs aktörer, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

”Ännu bättre förutsättningar att nå våra klimatmål”

– Att Göteborg blev antagen i tuff konkurrens är ett bevis på att vi kommit långt i vårt klimatomställningsarbete i ett europeiskt perspektiv. Den här utnämningen innebär att vi får ännu bättre förutsättningar att nå våra klimatmål och till att göra Göteborg till en föregångare i Europa, säger Emmyly Bönfors, ordförande i miljö- och klimatnämnden.

Uppmanas att ta fram klimatkontrakt

Kommissionen kommer att uppmana de 100 utvalda städerna att utarbeta klimatstadskontrakt. Kontrakten kommer att innehålla en övergripande plan för klimatneutralitet inom alla sektorer som till exempel energi, byggnader, avfallshantering och transport, tillsammans med tillhörande investeringsplaner.

Den 13 juni samlas de utvalda städerna för en gemensam kick-off i Bryssel.
 

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan