Boendekostnad en börda för åtta procent av befolkningen

SOCIAL HÅLLBARHET Statistiska centralbyrån (SCB) har sammanställt resultat från EU-SILC , en undersökning som genomförs årligen och som visar hur EU:s invånare upplever sina boendekostnader.

Boendekostnad en börda för åtta procent av befolkningen
Foto: Adobe Stock

Enligt SCB har de flesta länder inom EU haft en likartad utveckling de senaste åren, där andelen som upplever boendekostnaderna som en börda har sjunkit i nästan alla länder, fram till 2019.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Sverige beskrivs som ett undantag, här har åtta procent av befolkningen upplevt kostnaderna som betungade sedan 2010. Det är dock en relativt låg andel jämfört med resten av EU, där genomsnittet  ligger på 28 procent.

Ensamstående med barn är den grupp svenskar där högst andel upplever att boendekostnaden är en börda, hela 19 procent. Lägst är andelen bland sammanboende utan barn.

Personer med utländsk bakgrund upplever i större utsträckning att boendekostnaderna är en börda, 15 procent. Det kan jämföras med 5 procent för personer med svensk bakgrund.

Den totala boendekostnaden definieras som hyra eller månadsavgift, eventuell amortering eller ränta på lån, sophantering, underhåll, reparationer och övriga bostadskostnader.

Läs mer här

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan