Förslag om ett nationellt råd för samhällsplanering

Samhällsplanering Boverket föreslår i en ny rapport att ett nationellt råd för samhällsplanering inrättas.
Rådet får ansvar för två viktiga funktioner: arena för samverkan mellan statliga myndigheter och forum för dialog mellan planeringsaktörer.

Förslag om ett nationellt råd för samhällsplanering
Boverket och Miljömålsrådet föreslår en utvecklad nationell planering i Sverige. Foto: Adobe Stock

I rapporten som Boverket nu skickar till regeringen föreslår de en grundstruktur till ett ramverk för nationell planering, bestående av ett råd för samhällsplanering, en arena för samverkan mellan statliga myndigheter samt ett forum för dialog mellan planeringsaktörer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Behövs ett nytt sätt att planera

Boverkets generaldirektör, Anders Sjelvgren, anser att det finns brister i dagens planeringssystem som kan överbryggas genom ett nytt sätt att planera.

Anders Sjelvgren
Anders Sjelvgren. Foto: Charlotte Nilsson Anders Sjelvgren

– Konkurrensen om marken ökar i samhället och fler frågor behöver idag ses och hanteras utifrån ett nationellt perspektiv. Vi statliga myndigheter behöver utveckla bättre former för samverkan och bli bättre på att ta fram gemensamma underlag och analyser utifrån ett helhetsperspektiv. Vi vill underlätta för regioner och kommuner genom att ha en tydlighet i de nationella målen och intressena för att underlätta avvägningar, säger han i ett pressmeddelande.

Samverkan med tio myndigheter

Förslaget är framtaget på uppdrag av Miljömålsrådet. Boverket har lett arbetet i samverkan med tio statliga myndigheter och landets länsstyrelser.

Målet med Miljömålsrådets arbete har varit att ta fram förslag på hur en nationell planering kan utvecklas i Sverige samt former och funktioner för detta.

En grund för samverkan

Genom arbetet med ramverk för nationell planering har grunden för samverkan lagts mellan de statliga myndigheter som ingått i arbetet.

– Vår förhoppning är att med förslaget som grund får vidareutveckla denna samverkan genom att regeringen inrättar ett råd för samhällsplanering. Ambitionen är att fortsätta bygga upp en nationell planering som vi kan vara stolta över i Sverige och som hjälper oss i arbetet med den omställning som är nödvändig, säger Anders Sjelvgren.

Ladda ner rapporten Ramverk för nationell planering på Boverkets webbplats.Hämtar fler artiklar
Till startsidan