Verktyg för att få fart på den lokala omställningen

Klimatomställning För att klimatomställningen ska ta fart krävs nytänkande.
Det anser i alla fall forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH.
Med stöd från Formas har de tagit fram verktyg och metoder som ska stärka den lokala omställningen.

Verktyg för att få fart på den lokala omställningen
På webbplatsen har forskarna samlat vetenskap om hållbar omställning på lokal och regional nivå.
Åsa Nyblom.

– Det finns en bristande förståelse för vad som faktiskt krävs för att möta de mål som Sverige antagit och förbundit sig till, både på politisk nivå och i samhällsdebatten. Vi är fortfarande långt ifrån att nå Agenda 2030, de svenska miljömålen, den antagna klimatlagen och klimatmålet om noll nettoutsläpp till 2045, säger Åsa Nyblom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Webbplats med verktyg och arbetsmetoder

På en ny webbplats har forskarna samlat forskningsbaserad vetenskap om hållbar omställning på lokal och regional nivå.

Här finns scenariobaserade verktyg och arbetsmetoder som kan användas rent praktiskt och aktuell forskningsbaserad kunskap om samhällsomställning på lokal och regional nivå. Fokus är på vilka frågor som behöver besvaras för att komma vidare i omställningsarbetet.

– Vi behöver tänka om och utforska möjligheter som inte nödvändigtvis bygger på dagens logik, menar Åsa Nyblom.

Hur ska verktygen användas?

–De är väldigt anpassningsbara till olika typer av behov. De har ju både utvecklats och testats i skarpa processer i kommuner och regioner med många olika inriktningar och i olika stora sammanhang. Ett av dem är mer anpassat för strategi och visionsarbete, och ett är anpassat för att granska dagens planer för att synliggöra antaganden och om de verkligen har den transformationshöjd som behövs för att nå våra miljö- och hållbarhetsmål.

Har ni några tips till de som tycker att det är svårt att komma igång?

–Testa att titta på några av de länkade resurser som ni hittar under ”Vad säger vetenskapen” på webbplatsen. Där tror jag att man kan hitta energi och motivation att kanske gå vidare och testa våra prova-på-själv-versioner av Omställningsdialogen och Omställningskollen. Många av de organisationer som testade verktygen under utvecklingsfasen har ju sagt att de verkligen uppskattade dem – att de gav möjlighet att se saker ur nya perspektiv, och kunna prata om de målkonflikter som blev synliga.

Vad krävs för en verklig förändring ute i kommuner och regioner?

–Det går inte att svara generellt på den frågan. Olika kommuner och regioner har olika utmaningar. På vissa ställen finns väldigt ambitiösa politiska mål – på andra ställen finns inte den framsynta politiska ambitionen. På vissa ställen finns väldigt engagerade och kunniga tjänstepersoner som kanske hålls tillbaka av politiskt fattade beslut och otillräckliga målsättningar – på andra ställen kan det saknas kunskap, vilja och tid att göra på nya sätt inom förvaltningsorganisationen. Gemensamt är möjligen att det nästan överallt saknas en brett förankrad bild av vilket hållbart samhälle vi ska ställa om till. Det finns, som scenarierna visar, inte bara en möjlig väg framåt. Detta måste börja benämnas i samhällsdebatt, beslut och åtgärder på alla samhällsnivåer, säger Åsa Nyblom.

Insikt om att det behövs kraftfullare åtgärder

Arbetet med den nya webbplatsen inleddes i oktober 2019 och bakgrunden till det hela är det stora Formasfinansierade projektet ”Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för hållbart samhällsbyggande” (2014-2018).

I det projektet såg man nämligen att det många gånger finns en stor medvetenhet bland dem som arbetar med samhällsplanering på lokal och regional nivå om att det behövs andra, mer kraftfulla åtgärder än i dag, för att nå satta klimat- och hållbarhetsmål.

”Det saknas gemensamma målbilder”

– Men projektet fann också att många tankemässiga och strukturella hinder ligger i vägen för att den insikten ska leda till handling. Det saknas gemensamma målbilder om vad det är för hållbart samhälle vi ska nå, och det saknas processer, arbetssätt och fungerande nätverk mellan viktiga aktörer som kan planlägga och genomföra vägen dit, säger Åsa Nyblom.

Det är de luckorna som man nu hoppas fylla.

”Våra institutioner inte byggda för förändring”

– Lite krasst kan man säga att våra institutioner inte är byggda för förändring utan för förvaltning. De är byggda för att fortsätta på inslagen bana. Klimatomställningen kräver därför en starkare institutionell kapacitet, säger Åsa Nyblom.

Här kan du läsa mera och hitta verktygen Omställningskollen och Omställningsdialogen.

  

Hämtar fler artiklar
Till startsidan