Checklistan som ger koll på klimateffektivt byggande

Guide En ny guide för klimateffektivt byggande ska fungera som stöd vid upphandling och genomförande av offentliga byggprojekt. Den innehåller också en checklista för hjälp att kryssa rätt i havet av beräkningar, beslut och byggmaterial.

Checklistan som ger koll på klimateffektivt byggande
Foto: Stock Adobe

Guiden Klimateffektivt byggande är framtagen inom forskningsprojektet Scandinavian sustainable circular construction. Den baseras på erfarenheterna från bygget av innovationsprojektet Förskolan Hoppet i Göteborg.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?
Maria Perzon på bilden berättar om verktyget CiX
Maria Perzon. Foto: Carlbergfoto.se Maria Perzon

– Den ska användas för att bygga upp kunskap och få ökad förståelse. Det finns också en checklista och korta tips. Vi vill försöka göra det så lätt som möjligt att faktiskt ta till sig lärdomarna från Hoppet och kunna bidra till omställningen, säger Maria Perzon, miljö- och hållbarhetsansvarig på konsultbolaget Bengt Dahlgren, som arbetat fram vägledningen tillsammans kollegorna Anna Högberg och Gerda Ingelhag och Göteborgs Stads lokalförvaltning.

Minskat koldioxidpåverkan med 70 procent

Pilotprojektet Hoppet har minskat koldioxidpåverkan med 70 procent från de stora systemvalen. Dessa uppskattas stå för ungefär tre fjärdedelar av förskolebyggnadens klimatavtryck från material. Maria Perzon tror att det finns ett behov av att ta del av goda exempel. Genom att en kommunal aktör som lokalförvaltningen står bakom finns det stora möjligheter att dela med sig och visa på framgångsfaktorer och utmaningar på ett transparent sätt, förklarar hon.

En hjälp att ha vid upphandling

Vägledningen är tänkt att användas vid exempel kravställning vid offentliga upphandlingar. Den riktar sig i första hand till byggprojektledare, upphandlare och miljöstrateger.

– Guiden är ett försök att föra vidare till branschen allt bra som kommit fram i Hoppet. Den vänder sig i första till offentliga fastighetsägare, men även privata aktörer kan ha nytta av den, säger Maria Perzon.

Så funkar guiden för klimateffektivt byggande

Den inleds i princip med en crash course för de som är nya inom hållbart byggande, livscykelanalys och klimatberäkningar. Här förklaras också vad det nya kravet på att klimatdeklarera innebär.

– Klimatberäkning blir ju väldig viktigt för att kunna ta rätt beslut. Annars får man gissa lite och se vad andra har sagt har stor påverkan, säger Maria Perzon.

Återbruk kan vara en del av strategin

Flera aktuella pilotprojekt har precis som Hoppet visat att det går att minska klimatbelastningen rejält i byggfasen genom att byta ut dominerande byggmaterial mot mer klimatoptimerade val. Förskolan Hoppet har också till en del använt sig av olika former av återbruk.

– Kabelstegar är perfekta att återbruka för ofta syns de inte och de har sett likadana ut alltid.

Sju strategier för klimateffektivt byggande

Under planeringen av Förskolan Hoppet identifierade de sju olika strategier för att minska klimatpåverkan från byggnaden:

  • Klimatberäkning som beslutsunderlag
  • Materialminimering och optimering
  • Återbrukat och återvunnet material
  • Biobaserade material
  • Avfallsminimering
  • Energianvändning med låg klimatpåverkan
  • Fossilfria transporter och maskiner.

Tips för alla skedan av byggprojektet

Varje strategi har fått ett matigt kapitel i guiden. Och det är också kryddat med konkreta exempel.

– Där finns tips på hur man kan jobba i alla olika skeden av byggprojekt.

Klimateffektivt byggande styrde gestaltningen

Link Arkitektur som ritat lät målet om låg klimatpåverkan ta arkitektonisk gestalt genom att minimera andelen material. Förskolan Hoppet är till exempel en byggnad med mycket trärena och omålade ytor.

– Materialminimering och optimering är viktigt för att den kan ge ett ekonomiskt utrymme att kunna göra andra saker. Men sedan också att välja material utifrån återbrukat, återvunnet och biobaserat. Att faktiskt testa nya material, att inte bara bygga en betonglåda, säger Maria Perzon.

Här är ett exempel på hur checklistan för klimateffektivt byggande ser ut.

Checklistan en hjälp för att komma igång

Förutom en mängd handfasta råd innehåller guiden även en praktisk checklista. Maria Perzon framhåller att det allra viktigaste är att våga börja någonstans. En del fastnar i att mäta och följa upp och räkna på referensbyggnader i stället för att komma till skott, säger hon. Checklistan kan ge en puff i rätt riktning och vägledning om när man gör vad, förklarar hon.

– Den här checklistan kan ligga till grund för att man tar fram ett miljöprogram för ett projekt eller kravställa alla sina byggprojekt. Att man kanske väljer ut punkter här eller tar alltihop.

Tips! Ladda ner guiden här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan