En pusselbit till framtidens energisystem

ENERGISYSTEM När samarbetsprojektet Fossilfree Energy Districts (FED) går i mål den sista oktober har de lyckats etablera den första lokala energimarknaden som kombinerar el, värme och kyla. Enligt projektkoordinatorn Claes Sommansson har man identifierat flera olika nyttor med det unika energisystemet.

En pusselbit till framtidens energisystem
Claes Sommansson Foto: Johanneberg Science Park

Lokala energisystem nämns ofta som en del av lösningen när samhället måste ställa om sina energisystem, dels för att möta en ökad efterfrågan men även för att ta hand om en allt större andel energi från förnybara källor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Genom att koppla upp Chalmers campus Johannebergs fastigheter till en digital marknadsplats är FED-systemet programmerat att självständigt sköta en ständigt pågående handel mellan byggnader, som både kan konsumera, producera och lagra energi.

  Nordpool på stadsdelsnivå

  Den digitala marknadsplatsen där programmerade agenter fattar beslut och handlar energi med varandra och det omkringliggande systemet beskriver Claes Sommansson, projektkoordinator för FED, som en Nordpool på stadsdelsnivå.

  Inför utvärderingen av projektet har de identifierat olika huvudnyttor med energisystemet där en är att systemet främst har möjlighet att kapa de fossila effekttopparna.

  – Vi ser det som en viktig pusselbit för framtidens energisystem då vi med styrsystemen undviker de fossila topparna. Aktörerna skickar in beräknade koldioxidutsläpp tio timmar i förväg och systemet styr mot priset, men pristoppar är ofta förenade med högre koldioxidutsläpp, säger han.

  Lagrar både värme och kyla i stommen

  En annan nytta är de kunnat använda byggnadernas stomme som energilager då det finns en tröghet som gör att det går att lagra både värme och kyla där när priset på dem är fördelaktigt.

  En mekanism som eventuellt kan bli mer värdefull framöver är att handelslösningen kan bidra till stabilitet i det lokala elnätet och i det överliggande elnätet genom tjänster kopplade till kraftvärme-, solcells- och batteriinstallationer.

  Och med tre energibärare i samma system går det att välja mellan att antingen köpa fjärrvärme eller el till värmepumpar, beroende på vilket som för tillfället är mest lönsamt.

  Vem som kommer att använda detta i praktiken beror troligtvis på vilken av nyttorna som blir den mest lönsamma marknadslösningen enligt Claes Sommansson.

  – Vi ser att det händer mycket på regelsidan där el idag är mer reglerad än fjärrvärme så i dagsläget är lösningen lättare att tillämpa på värme och kyla. Nu har vi haft handelslösningen i drift under ett år och successivt kopplat upp cirka 50 marknadsaktörer. Nu ska vi köra systemet ostört under en uppvärmningssäsong för att se vad det kan ge i ett framtida energisystem, säger han.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan